Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Scherpenzeel

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Scherpenzeel
Officiële naam regeling Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 2 februari 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200801-05-2012nieuwe regeling

18-12-2008

Scherpenzeelse Krant d.d. 30-12-2008

college van 1 december 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2008,

gelet op artikel 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministatie persoonsgegevens,

besluit

 • 1.

  De verordening Gemeentelijke Basisadministratie van 2 februari 2006 intrekken

 • 2.

  Vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Artikel 1

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 2 februari 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Scherpenzeel (Verordening GBA).

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 18 december 2008    

 

 

 

 

E. Hoogstraten                                   J.J.H. Colijn-de Raat

griffier                                                voorzitter