Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Wmo 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders Wmo 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders Wmo 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Groningen/CVDR607135/CVDR607135_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201801-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-11891

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Wmo 2015

De gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op artikel 6.1 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

gelet op het ‘Algemeen mandaatbesluit college en burgemeester Midden-Groningen 2018’

 

besluit vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Wmo 2015

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders:

1. Aan te wijzen per 1 januari 2018 als toezichthouder:

  • Mevrouw E. Brinks

  • Mevrouw M. Reekers-Koldenhof

  • Mevrouw I. Nijdam

  • De heer A. Opmeer

 

Artikel 2 Inwerkingtreding in citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 31 december 2017. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van deze medewerkers bij de gemeente Midden-Groningen

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Wmo 2015.

 

Aldus vastgesteld op 2 januari 2018,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris