Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGemeentelijke inkoopvoorwaarden IT Toelichting inkoopvoorwaarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Aanbestedingswet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2017nieuwe regeling

29-08-2017

gmb-2018-6711

666027

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT Molenwaard

 

De colleges van Giessenlanden en Molenwaard, ieder binnen de eigen bevoegdheid, besluiten:

 

  • 1.

    de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van toepassing te verklaren op nieuw te sluiten IT overeenkomsten;

  • 2.

    alle eerdere inkoopvoorwaarden bij IT per 1 september 2017 in te trekken.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2017

gemeentesecretaris

dhr. B.J. Nootenboom

burgemeester

dhr. D.R. van der Borg