Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Leerplichtwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders Leerplichtwet
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders Leerplichtwet
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 16 van de Leerplichtwet 1969
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Midden-Groningen/607135/CVDR607135_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201801-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-6517

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Leerplichtwet

De gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op artikel 16 van de Leerplichtwet 1969;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het ‘Algemeen mandaatbesluit college en burgemeester Midden-Groningen 2018’

besluit vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Leerplichtwet

Artikel 1 Aanwijzing Toezichthouder Leerplichtwet

1. Aan te wijzen per 1 januari 2018 als toezichthouder:

- Mevrouw L. Buter

- Mevrouw S. Borger

- Mevrouw M. Tappel-Doddema

- De heer N. Hulsebos

- De heer R. van Houten

 

Artikel 2 Inwerkingtreden in citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 31 december 2017. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van deze toezichthouders bij de gemeente Midden-Groningen

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Leerplichtwet.

 

Aldus vastgesteld op 2 januari 2018,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris