Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders BWRI Inkomen en Voorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders BWRI Inkomen en Voorzieningen
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders BWRI Inkomen en Voorzieningen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
  3. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  4. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Midden-Groningen/607135/CVDR607135_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201801-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-6501

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders BWRI Inkomen en Voorzieningen

De gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op het bepaalde in artikel 76a van de Participatiewet;

gelet op artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

gelet op het artikel 53 van de Wet oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

gelet op het ‘Algemeen mandaatbesluit college en burgemeester Midden-Groningen 2018’

 

besluit vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders BWRI Inkomen en Voorzieningen

Artikel 1 Aanwijzing Toezichthouders

1. Aan te wijzen per 1 januari 2018 als toezichthouder:

- Sociaal rechercheurs Inkomen en voorzieningen:

De heer J. Alberts

De heer O. Kempinga

- Preventiemedewerkers Inkomen en voorzieningen:

Mevrouw E. Nieboer

Mevrouw R. Koorn

De heer E. Noordhof

 

Artikel 2 Inwerkingtreden in citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 31 december 2017. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van deze medewerkers bij de gemeente Midden-Groningen.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Toezichthouders BWRI Inkomen en Voorzieningen.

 

Aldus vastgesteld op 02 januari 2018,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris