Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Aanwijzingsbesluit inzamelaars oud papier Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzamelaars oud papier Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageAangewezen inzamelgebieden en verenigingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regionale%20Afvalstoffendienst%20Hoeksche%20Waard/CVDR601665/CVDR601665_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018nieuw aanwijzingsbesluit

20-12-2017

bgr-2017-758

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzamelaars oud papier Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

De directeur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (kortweg: RAD Hoeksche Waard), hiertoe gemachtigd door het dagelijks bestuur van de RAD Hoeksche Waard.

Gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening van de RAD Hoeksche Waard, het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 en de Verordening gescheiden inzameling van oud-papier RAD Hoeksche Waard 2015

besluit:

  • 1.

    op grond van artikel 4 van de Afvalstoffenverordening en artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 van de RAD Hoeksche Waard aan te wijzen als inzamelaar voor oud-papier via een huis-aan-huis haalsysteem, ter uitvoering van twaalf keer per jaar, alle organisaties zoals genoemd in bijlage 1, met ingang van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

  • 2.

    op grond van artikel 4 van de Afvalstoffenverordening en artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 van de RAD Hoeksche Waard aan te wijzen als inzamelaar voor oud-papier via een brengsysteem alle organisaties zoals genoemd in bijlage 3, met ingang van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Alle eerdere aanwijzingen en verstrekte vergunningen met betrekking tot het inzamelen van oud papier komen hiermee te vervallen.

 

Secretaris van het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waaard

Namens deze,

M. Huisman

Voorzitter van het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Namens deze,

P.J. van Leenen