Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg
CiteertitelNota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Ouderenhuisvesting - Wonen met Zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2017-229059

170418

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg

Inleiding

Op 12 april 2016 is het rapport “Ouderenhuisvesting en Wonen met zorg 2030 gemeente Veenendaal” van bureau FM Consultants door het college vastgesteld. Dit rapport was onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van de Woonvisie 2014-2019. Uit het rapport bleek, ten opzichte van de bestaande woningvoorraad in 2016, een behoefte in het jaar 2030 aan 600 voor senioren geschikte woningen en 230 intramurale zorgplaatsen. Het college heeft op 12 april 2016 besloten om de bevindingen in het FM rapport projectmatig uit te laten werken. Dit besluit is de aanleiding geweest voor het opstellen van de nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg.

 

In het projectplan wat ten grondslag aan de nota ligt staat het doel van de nota beschreven:

“Het doel is dat Veenendaal in 2030 de juiste woningvoorraad voor haar woonbehoefte behoefte heeft. De gemeente bepaalt met betrokken partijen op de Veenendaalse woningmarkt in de 2e helft van 2016 hoe deze behoefte de komende jaren het beste kan worden ingevuld. Factoren die hierbij een rol spelen zijn met name de verhouding koop/(sociale) huur, bestaande bouw/nieuwbouw, locaties, type woningen en gewenste prijsklassen. Na afronding van het projectplan hebben we een breed gedragen antwoord op de vraag waar en wanneer we de seniorenwoningen en de intramurale zorgplaatsen dienen te realiseren. Tevens is duidelijk welke typen woningen dit zijn en in welke prijsklassen de behoefte moet worden ingevuld. Als laatste is ook de benodigde verhouding tussen koop en (sociale) huur in beeld gebracht”.

 

Beslispunten

  • 1.

    De Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg onder andere als uitgangspunt voor toekomstige woningbouw plannen in de genoemde wijken vast te stellen.

  • 2.

    De financiële effecten van de Nota in beeld te brengen.

  • 3.

    De Nota ter kennisgeving aan de raad aan te bieden.

18-04-2017