Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening tot intrekking van de hondenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot intrekking van de hondenbelasting
CiteertitelVerordening tot intrekking van de hondenbelasting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 226 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-226743

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot intrekking van de hondenbelasting

De raad van de gemeente Elburg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017;

Gelet op artikel 216 en 226 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

Verordening tot intrekking van de hondenbelasting

Artikel 1 Afschaffen belastingsoort

De belastingsoort hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 2 Intrekking belastingverordening

De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017 vastgesteld op 19 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van 31 december 2017, 24.00 uur.

Artikel 3 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De verordening hondenbelasting blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2018 hebben voorgedaan.

 

Aldus vastgesteld op 18 december 2017.

De voorzitter,

De griffier,