Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Reimerswaal
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2017nieuwe regeling

31-10-2017

gmb-2017-220431

17.002409

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Reimerswaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

 

I. krachtens de wet is de gemeentesecretaris belast met het beheer van de archieven;

 

II. als archiefbewaarplaats aan te wijzen: gemeentehuisOude Plein 1, 4416 AK, Kruiningen;

 

III. een Strategisch Informatieoverleg in te stellen waarin zitting hebben: de gemeentesecretaris, afdelingshoofd Dienstverlening, senior beleidsmedewerker Dienstverlening en de E-adviseur.

 

IV. dat dit besluit in werking treedt op 1 december 2017 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Reimerswaal 2017

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal van 3 november 2017.

Mevrouw drs. J.S. van Egmond mr. F. Marquinie MBA

Burgemeester, Secretaris,