Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije inzamelingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vergunningvrije inzamelingen 2018
CiteertitelAanwijzigingsbesluit vergunningvrije inzamelingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018Aanwijzingsbesluit vergunningvrije inzamelingen 2018

07-11-2017

gmb-2017-217606

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije inzamelingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

 

Gelet op artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014;

 

B E S L U I T:

I. Vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit 2018 met betrekking tot de inzameling van geld of goederen, zoals bedoeld in artikel 5:13, lid 4, van de Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014:

 

als organisaties, waarvoor het verbod tot het inzamelen van geld of goederen zonder vergunning niet geldt worden aangewezen de volgende organisaties, onder de daarbij aangewezen periode van inzameling als voorwaarde:

 • 1.

  Hersenstichting Nederland, aangewezen periode: 28 januari tot en met 3 februari 2018;

 • 2.

  EHBO Alphen aan den Rijn, aangewezen periode: 11 tot en met 17 februari 2018;

 • 3.

  St. Jantje Beton, aangewezen periode: 4 tot en met 10 maart 2018;

 • 4.

  Vereniging Amnesty International, afdeling Nederland, aangewezen periode: 11 tot en met 17 maart 2018;

 • 5.

  Reumafonds, aangewezen periode: 18 tot en met 24 maart 2018;

 • 6.

  Stichting ZOA, aangewezen periode: 25 tot en met 31 maart 2018;

 • 7.

  Stichting Fonds Gehandicaptensport, aangewezen periode: 1 tot en met 7 april 2018;

 • 8.

  Nederlandse Hartstichting, aangewezen periode: 8 tot en met 14 april 2018;

 • 9.

  Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, aangewezen periode: 15 tot en met 21 april 2018;

 • 10.

  Stichting Longfonds, aangewezen periode: 13 tot en met 19 mei 2018

 • 11.

  St. Oranje Fonds, aangewezen periode: 22 tot en met 26 mei 2018;

 • 12.

  St. Jeugdvakantieweek, aangewezen periode 24 mei 2018;

 • 13.

  Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, aangewezen periode: 27mei tot en met 2 juni 2018;

 • 14.

  St. Epilepsiefonds (de Macht van het Kleine), aangewezen periode: 3 tot en met 9 juni 2018;

 • 15.

  Vereniging tot Behoud Natuurmonumenten Nederland, aangewezen periode: 10 tot en met 16 juni 2018;

 • 16.

  Maag Lever Darm Stichting, aangewezen periode: 17 tot en met 23 juni 2018;

 • 17.

  Vereniging Het Nederlandse Rode kruis, aangewezen periode: 24 tot en met 30 juni 2018;

 • 18.

  St. Dierenambulance Alphen aan den Rijn: aangewezen periode: 26 augustus tot en met 1 september 2018;

 • 19.

  Stichting KWF Kankerbestrijding, aangewezen periode: 2 tot en met 8 september 2018;

 • 20.

  St. Prinses Beatrix Spierfonds, aangewezen periode: 9 tot en met 15 september 2018;

 • 21.

  Nierstichting Nederland, aangewezen periode: 16 tot en met 22 september 2018;

 • 22.

  Fonds verstandelijk gehandicapten (Merk v. Meedoen mogelijk maken), aangewezen periode: 23 tot en met 29 september 2018;

 • 23.

  Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, aangewezen periode: 30 september tot en met 6 oktober 2018;

 • 24.

  Nederlandse Brandwonden Stichting, aangewezen periode: 7 tot en met 13 oktober 2018;

 • 25.

  Egelopvang Boskoop: aangewezen periode: 21 tot en met 27 oktober 2018;

 • 26.

  St. Diabetes Fonds, aangewezen periode: 28 oktober tot en met 3 november 2018;

 • 27.

  St. Alzheimer Nederland, aangewezen periode: 4 tot en met 10 november 2018;

 • 28.

  Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), aangewezen periode: 11 tot en met 17 november 2018;

 • 29.

  St. Nationaal MS Fonds, aangewezen periode: 18 tot en met 24 november 2018;

 • 30.

  St. Leger des Heils Fondsenwerving, aangewezen periode: 25 november tot en met 1 december 2018.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op 7 november 2017,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. P.D. Wekx MBA, mr. drs. J.W.E. Spies