Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Gebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017
CiteertitelGebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR404359/CVDR404359_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2017nieuwe regeling

16-10-2017

gmb-2017-217156

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, d.d. 19 september 2017;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:73A, lid 2, van de Algemeen plaatselijke verordening Coevorden 2017;

 

besluit:

 • 1.

  Het gebied buiten de bebouwde kommen van de gemeente Coevorden aan te wijzen als gebied waar het verbod carbid te schieten niet geldt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 geldt het verbod carbid te schieten niet voor de volgende locaties gelegen binnen de bebouwde kom:

  • Achterste Erm, Brink;

  • Coevorden achter van Botnialaan en Van Toutenburglaan

  • Coevorden achter van Twickelolaan en Van Toutenburglaan

  • Coevorden bij rotonde tussen Parallelweg en Weth. J.B. Hemelweg

  • Coevorden Pampert grasveld voor het Teuthuus

  • Coevorden Krimweg nabij nr. 70

  • Dalen evenemententerrein Thijakkerstraat

  • Meppen naast de Kockstraat 4 en 6

  • Noord-Sleen op de Brink

  • Oosterhesselen naast café Deen

  • Schoonoord hoek Sportparklaan / Brammertstraat

  • Steenwijksmoer Dreef trainingsveld VV Protos

  • Wezuperbrug Oranjekanaal NZ 13

 • 3.

  Het verbod om met carbid te schieten is niet van toepassing op 31 december tussen 09:00 en 17:00 uur.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Gebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017”.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2017;

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester