Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Keur AGV 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit Keur AGV 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageWaterkeringen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 83 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2017nieuwe regeling

26-09-2017

wsb-2017-10051

BBV17.0410

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017

 

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

(BBV17.0410)

 

Gelet op artikel 4.4, tweede lid van de Keur AGV 2017;

 

BESLUIT:

 

De verholen en half-verholen waterkeringen en beschermende gronden aan te wijzen.

 

 

Artikel 1 Aanwijzing

Als verholen of half-verholen waterkering en beschermende gronden worden aangewezen de waterkeringen en gronden die als zodanig indicatief zijn aangegeven op de kaart bij de Keur AGV 2017.

 

Artikel 2 Inwerkingtreden

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreden van de Keur AGV 2017.

 

Artikel 3 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017.

 

 

 

Amsterdam, 11 oktober 2017

Het Dagelijks bestuur,

 

 

 

 

dr. ir. G.M. van den Top drs. H.J. Kelderman

dijkgraaf secretaris-directeur