Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS APV (Digitaal Opkopers Register) GEMEENTE HEEMSTEDE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZING TOEZICHTHOUDERS APV (Digitaal Opkopers Register) GEMEENTE HEEMSTEDE
CiteertitelAanwijzing toezichthouders APV (Digitaal Opkopers Register) Gemeente Heemstede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heemstede/CVDR384351/CVDR384351_3.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2017Nieuwe regeling

10-10-2017

gmb-2017-189724

695619

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS APV (Digitaal Opkopers Register) GEMEENTE HEEMSTEDE

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heemstede,

overwegende dat:

- het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening, specifiek het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 

gelet op,

· artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

· het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

· de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

· artikel 2:67, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heemstede;

· het Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Heemstede;

 

besluit de directeur van de OmgevingsDienst IJmond aan te wijzen als toezichthouder Digtiaal Opkopers Register en deze de bevoegdheid te geven medewerkers van deze Omgevingsdienst deze taak te laten uitvoeren.

De aanwijzing als toezichthouder vindt plaats op grond van artikel 6:2 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening waarin betrokkene is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 

burgemeester en wethouders van Heemstede,

datum: 10 oktober 2017

de secretaris, de burgemeester,

mr. W. van den Berg mw. drs. M.J.C. Heeremans