Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Aanwijzing betaald parkeren.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing betaald parkeren.
CiteertitelAanwijzing betaald parkeren
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Aanwijzing betaald parkeren d.d. 21 februari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR377724/CVDR377724_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-201726-04-2018nieuwe regeling

23-05-2017

gmb-2017-147477

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing betaald parkeren.

Veiligheid & Leefbaarheid / Beleid & Juridische Zaken / 2017-14177

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

gezien het besluit van de raad van 1 september 2015, nr. 93-2015 tot vaststelling van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”,

 

gezien het collegebesluit van 9 mei 2017, corr.nr: 2017-14177, inzake “Invoeren combi-parkeren en parkeerduurbeperking in zuidelijk deel Boschpoort, en

 

gelet op artikel 25 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”;

 

 

BESLUITEN

 

1. IN TE TREKKEN het bepaalde onder punt 2 van hun besluit van 21 februari 2017, corr nr: 2017-05513, inzake “2 uur parkeerduurbeperking voor bezoekersparkeren in Heugemerveld (B-parkeerzone)”, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 18a van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015” mag worden geparkeerd.

2.WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelten, waarop van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en koopzondagen van 12-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in – voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Aalmoezenier Roumenplein

2 uur

Maasboulevard -westzijde tussen de Hoenderstraat en Kleine Gracht -oostzijde ter hoogte van de Kamer van Koophandel

2 uur

Aalmoezenier Roumenstraat

2 uur

Marconistraat

Onbeperkt

Aalmoezenier Verheggenplein

2 uur

Mariabastion

Onbeperkt

Aalmoezenier Verheggenstraat

2 uur

Marjoleinstraat

Onbeperkt

Abtstraat, oostzijde -ten noorden van de Patersbaan -ten zuiden van de Calvariestraat en pand nr. 2

2 uur

Meerssenerweg (Scharnerweg tot en met huisnr 362 westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat, exclusief MOSA parkeerterrein)

Onbeperkt

Achter de Barakken

2 uur

Meester Ulrichweg

Onbeperkt

Acht Zaligheden

Onbeperkt

Menno van Coehoornstraat

Onbeperkt

Adelbert van Scharnlaan (westzijde tot aan rotonde Sibemaweg)

Onbeperkt

Mergelweg (tussen de aansluiting met Laan van Brunswijk en Luikerweg)

Onbeperkt

Aert van Trichtweg

Onbeperkt

Minister Goeman Borgesiusplantsoen

Onbeperkt

Aesculaapstraat

Onbeperkt

Minister Aalbersestraat

2 uur

Akeleistraat

Onbeperkt

Minister Talmastraat

2 uur

Akerstraat -noord tussen Wilhelminasingel en Spoorweglaan -zuid tussen Wilhelminasingel en Heugemerweg

2 uur

Mgr. Poelsplein

2 uur

Albertiplein

2 uur

Mgr. Poelsstraat

2 uur

Aldenhofpark -oostzijde tussen Tongerseweg en park -noordzijde tussen de Prins Bisschopsingel en het Park -tussen Prins Bisschopsingel en Tongerseplein

2 uur

Mgr. Schrijnenstraat

2 uur

Alexander Battalaan -noord-/westzijde vanaf huisnummer 26 tot aan Stationsstraat -noord-/westzijde vanaf huisnummer 54 t/m 74 -zuid-/oostzijde, tussen Stationsstraat en Bourgognestraat

2 uur

Mosalunet

4 uur

Alfons Arïensstraat (behalve de parkeerplaats gelegen tegenover huisnr. 104 t.b.v. Autodate)

2 uur

Mockstraat

Onbeperkt

Ambachtsweg

Onbeperkt

Mockveld

Onbeperkt

Andoornstraat

Onbeperkt

Mosasaurusweg

Onbeperkt

Andre Severinweg

Onbeperkt

Nassaulaan

Onbeperkt

Anemonenstraat

Onbeperkt

Navarralaan

Onbeperkt

Anjelierenstraat

Onbeperkt

Nieuwenhofstraat (zuidzijde aan Stadsmuur)

2 uur

Anjoulaan

Onbeperkt

Nobellaan (oostzijde)

Onbeperkt

Antonius Bieleveltstraat

2 uur

Noormannnensingel

Onbeperkt

Antoon van Elenstraat

Onbeperkt

Notgerusweg

Onbeperkt

Aramislaan

Onbeperkt

Observantenweg

Onbeperkt

Arcadiastraat

Onbeperkt

Old Hickoryplein

Onbeperkt

Artsenijstraat

Onbeperkt

Oranjeplein

Onbeperkt

Asterstraat

Onbeperkt

Orchideeënstraat

Onbeperkt

Attilaweg

Onbeperkt

Orleansplein

Onbeperkt

August Flamentstraat

Onbeperkt

Orleansstraat

Onbeperkt

Aylvalaan

Onbeperkt

Papenweg

Onbeperkt

Athoslaan

Onbeperkt

Parallelweg (tussen Sint Maartenslaan en Theodoor Schaepkensstraat)

2 uur

Avenue Ceramique (tussen Akerstraat en rotonde t.h.v Serpentilunet),

4 uur

Parkweg

Onbeperkt

Baron van Hövellstraat

2 uur

Pastoor Delruellestraat

Onbeperkt

Bastionstraat

Onbeperkt

Pastoor Habetsstraat

Onbeperkt

Becanusstraat

Onbeperkt

Pastoor Kribsweg

Onbeperkt

Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

Onbeperkt

Pastoor Wijnenweg

Onbeperkt

Begoniastraat

Onbeperkt

Pater Lemmensstraat (behalve de meest noord/oostelijk gelegen parkeerplaats bij de splitsing met de Sint Hubertuslaan t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “autodate”)

Onbeperkt

Bellefroidlunet

4 uur

Paus Johannes 23 straat

2 uur

Bergweg

Onbeperkt

Paus Leo XIII plein

2 uur

Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

Onbeperkt

Paus Leo XIII straat

2 uur

Bilserbaan

Onbeperkt

Peerboltestraat

2 uur

Blekerij

Onbeperkt

Perroenweg

Onbeperkt

Bloemenweg (behalve de meest n/w gelegen parkeerplaats t.b.v. Autodate)

2 uur

Pierre Kerstenstraat

2 uur

Bonnefantenstraat (ten zuiden van Academieplein)

2 uur

Plateauweg

Onbeperkt

Boschstraat (beide zijden tussen Achter de Barakken en Maasboulevard)

2 uur

Plenkershoven

Onbeperkt

Bosscherweg (vanaf huisnummer 185 t/m 235)

2 uur

Polvertorenstraat (zuidzijde tussen Hertogsingel en oostelijke gedeelte Polvertorenstraat)

2 uur

Brandenburgerplein

Onbeperkt

Porselijnstraat (oostzijde)

Onbeperkt

Brandenburgerweg

Onbeperkt

Porthoslaan

Onbeperkt

Brouwersweg (tussen Volksbondweg en Florasingel)

Onbeperkt

President Rooseveltlaan (oostzijde A2 tussen Voltastraat en Frankenstraat)

Onbeperkt

Brusselsestraat (combi)

2 uur

Prinsesselaan

Onbeperkt

Brusselseweg (vanaf Bilserbaan/Orleansstraat tot aan rotonde Fagotstraat/Frans van de Laarstraat).

Onbeperkt

Prins Bisschopsingel -zuidelijke ventweg tussen Sint. Hubertuslaan en Maas -noordelijke ventweg tussen Sint Hubertuslaan en Aldenhofpark

Onbeperkt

Burgemeester Ceulenstraat

Onbeperkt

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg noordzijde tussen Sint Hubertuslaan/SintPieterskade)

4 uur

Cabergerweg (tussen Stantensingel en Fort Willemweg)

Onbeperkt

Prinsenlaan

onbeperkt

Calvariestraat (combi)

2 uur

Prins Hessen Casselstraat (combi)

4 uur

Cannerweg (tussen Tongerseweg en Aramislaan)

Onbeperkt

Prins Mauritslaan (tussen A2 en Sibemaweg)

Onbeperkt

Capucijnenstraat -noord-/westzijde tussen Herbenusstraat en Hoogfrankrijk -noord-/oostzijde ten zuiden van aansluiting Herbenusstraat -oostzijde tussen Grote Gracht en Capucijnengang

2 uur

Professor Van Benedenstraat

Onbeperkt

Castelmorelaan

Onbeperkt

Professor Cobbenhagenstraat

Onbeperkt

Champs Elyseesweg

Onbeperkt

Professor Prof. Crahaystraat

Onbeperkt

Christiaan Sterckstraat

Onbeperkt

Professor Dumoulinstraat

Onbeperkt

Chrysantenstraat

Onbeperkt

Professor Henketplein

Onbeperkt

Clavareaustraat

Onbeperkt

Professor Kernstraat

Onbeperkt

Clermontlunet

4 uur

Professor Martensstraat

Onbeperkt

Condestraat

Onbeperkt

Professor Moserstraat

Onbeperkt

Daemslunet

4 uur

Professor Mullerstraat

Onbeperkt

D’Artagnanlaan

Onbeperkt

Professor Nypelsstraat

Onbeperkt

Dauphinstraat

Onbeperkt

Professor Pasmansstraat

Onbeperkt

Dokter Bakstraat

Onbeperkt

Professor Pieter Willemsstraat

Onbeperkt

Dokter van Kleefstraat

Onbeperkt

Professor Roerschstraat

Onbeperkt

Duboisdomein

Onbeperkt

Professor Scholstraat

Onbeperkt

Duitsepoort (ten zuiden van de Sphinxlunet)

Onbeperkt

Professor Thomassenstraat

Onbeperkt

Duitsepoort (tussen Spoorweglaan en Sphinxlunet)

2 uur

Proosdijweg

Onbeperkt

Eburonenweg

Onbeperkt

Randwycksingel

Onbeperkt

Edisonstraat (oostzijde)

Onbeperkt

Ranonkelstraat

Onbeperkt

Edmond Jasparstraat

Onbeperkt

Ravelijnstraat

Onbeperkt

Eenhoornsingel

Onbeperkt

Rechtstraat (alle plaatsen behalve 2 plaatsen voor huisnr. 89)

2 uur

Elisabeth Strouvenlaan

Onbeperkt

Recollectenweg (tussen Observantenweg / Plateauweg)

2 uur

Endepolsdomein (westzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Universiteitssingel)

Onbeperkt

Remalunet

4 uur

Erfprinsbastionstraat

Onbeperkt

Renier Nafzgerstraat

Onbeperkt

Factorijstraat

Onbeperkt

Resedastraat

Onbeperkt

Fagotstraat (zuidzijde)

Onbeperkt

Ringovenweg

Onbeperkt

Fatimaplein

Onbeperkt

Robert Schumandomein

Onbeperkt

Florasingel

Onbeperkt

Rozenstraat

Onbeperkt

Fons Olterdissenstraat

Onbeperkt

Ruttensingel

Onbeperkt

Forum nabij Joseph Bechlaan (oostelijk gelegen plaatsen op het Forum)

Onbeperkt

Scharnerweg -tussen spoor en A2 -westzijde vanaf A2 tot aan rotonde Sibemaweg

Onbeperkt

Franciscus Romanusweg

2 uur

Schildersplein

2 uur

Frankenstraat (huisnummers:even 118 t/m 200 – oneven 139 t/m 207 AB)

Onbeperkt

Sebastianenweg

Onbeperkt

Franklinstraat

Onbeperkt

Seringenstraat

Onbeperkt

Franquinetstraat

Onbeperkt

Severenplein (tussen Cramer van Brienenstraat en Ambyerstraat-noord)

Onbeperkt

Fransensingel

2 uur

Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met Adelbert van Scharnlaan) Alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats nabij de rotonde t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “autodate”

Onbeperkt

Frederic Stroekenstraat

2 uur

Sint Amandusstraat

Onbeperkt

Frederikbastion

Onbeperkt

Sint Annadal (noord-oostzijde)

Onbeperkt

Frontensingel (gedeelte ten zuiden van de oprit Noorderbrug tot aan Milieupark)

2 uur

Sint Annalaan

Onbeperkt

Furniusstraat

Onbeperkt

Sint Antoniuslaan (noordzijde)

2 uur

Gaetano Martinolaan -oostzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Joseph Bechlaan. -westzijde voorzover gelegen tussen P. Henri Spaaklaan en inrit Forum. -zuid-/westzijde,vanaf inrit Forum tot aan Joseph Bechlaan

Onbeperkt

Sint Gerardusweg

Onbeperkt

Gardelaan

Onbeperkt

Sint Gerlachusweg

Onbeperkt

Gardeniersstraat

Onbeperkt

Sint Hubertuslaan -tussen Prins Bisschopsingel en Luikerweg -tussen Prins Bisschopsingel en Henri Hermanspark, met uitzondering van de parkeerplaatsen voor de woningen 1 t/m 26

Onbeperkt

Gascognelaan

Onbeperkt

Sint Lambertuslaan (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Onbeperkt

Gebroeders Hermansstraat

2 uur

Sint Lambertuslaan (tussen van Heylerhofflaan en Prins Bisschopsingel)

4 uur

Gebroeders Moorsweg

Onbeperkt

Sint Lucassingel

Onbeperkt

Gebroeders van Limburglaan

2 uur

Sint Maartenslaan -zuidzijde tussen F.Romanusweg en Rechtstraat -zuidzijde tussen Wilhelminasingel en Alexander Battalaan voor de huisnummers 21 tot met 27 -noordzijde tussen Turennestraat en Parallelweg voor huisnummers 2 tot 14

2 uur

Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

Onbeperkt

Sint Maartenspoort

2 uur

Gentiaanstraat

Onbeperkt

Sint Maternusstraat

Onbeperkt

Gerard van Wermweg

Onbeperkt

Sint Monulphusweg

Onbeperkt

Gildenweg

Onbeperkt

Sint Nicolaasstraat (tussen Brusselsestraat en Jekerstraat)

2 uur

Glacisweg

Onbeperkt

Sint Odastraat

Onbeperkt

Goltziusstraat

2 uur

Sint Pieterskade (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Onbeperkt

Graaf van Waldeckstraat

Onbeperkt

Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig en Prins Bisschopsingel)

4 uur

Grote Gracht

1 uur

Sint Pietersluisweg

Onbeperkt

Halvemaanstraat

Onbeperkt

Sint Pieterstraat (beide zijden ten zuiden van Kleine Looiersstraat incl. de brug over de Jeker (noord-/oostzijde vanaf een punt op 20 meter vanaf de Kleine Looiersstraat.)

2 uur

Heerdergroenweg

Onbeperkt

Sint Rochusweg

Onbeperkt

Heerderweg

Onbeperkt

Sint Servaasbolwerk (noord-/oostzijde vanaf Calvariestraat)

2 uur

Heerderdwarsstraat

Onbeperkt

Sint Theresiaplein (terrein voor hoofdingang Theresiaparochie)

Onbeperkt

Heimoweg

Onbeperkt

Sint Willibrordusstraat

Onbeperkt

Henri Hermanspark (combi)

4 uur

Sonnevillelunet

4 uur

Herbenusstraat -westzijde (tussen Laagfrankrijk en huisnr. 84 en tussen Zakstraat / Kazemattenstraat) -oostzijde (tussen Kazemattenstraat / Hoogfrankrijk) -zuid-/oostzijde tussen Brusselsestraat en Zakstraat

2 uur

Sphinxlunet

4 uur

Hertellplein

2 uur

Spoorweglaan (beide zijden ten zuiden van Bourgognestraat)

2 uur

Hertogsingel (zuid-/westzijde tussen Tongerseplein en Koningin Emmaplein)

Onbeperkt

Statensingel (uitsluitend oostzijde is combi)

2 uur

Hertogsingel (oostelijke ventweg tussen Calvariestraat en het Tongerseplein)

2 uur

Stationsstraat (tussen Alexander Battalaan en Wycker Brugstraat)

2 uur

Hennequinstraat (voor huisnumers 39 en 41A/B)

 

Stationsstraat (tussen Stationsplein en Alexander Battalaan)

Stationsstraat (tussen Stationsplein en Bourgognestraat)

1 uur

 

30 minuten

Henri du Montstraat

2 uur

Stellalunet

4 uur

Henri Govaertsweg

Onbeperkt

Thorbeckeplantsoen

Onbeperkt

Het Bat

2 uur

Tongerseplein (noord-/westzijde tussen Tongerseweg/Hertogsingel)

Onbeperkt

Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

2 uur

Tongerseplein -noord-/oostzijde -zuid-/oostzijde tussen Tongerseweg en oostelijke ventweg Prins Bisschopsingel

2 uur

Hoge Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Burgemeester Ceulenstraat)

Onbeperkt

Tongersestraat (noord-/oostzijde tussen Patersbaan/Minderbroedersberg en Polvertorenstraat /Abtstraat)

2 uur

Holsteinbastion

Onbeperkt

Tongerseweg (tussen Tongerseplein en Aramislaan/Javastraat)

Onbeperkt

Hoogbrugplein

2 uur

Tongerseweg (gedeelte tussen Tongersetraat en Tongerseplein)

2 uur

Hoogbrugstraat -noordzijde tussen Rechtstraat en Wycker Grachtstraat en nabij de panden nrs. 10 tm 28 -zuidzijde voor de panden nrs. 23 tot en met 41

2 uur

Trianonstraat

Onbeperkt

Hubert Parisstraat

2 uur

Trocaderostraat

Onbeperkt

Hunnenweg

Onbeperkt

Tuindersstraat

Onbeperkt

Hyacintenstraat

Onbeperkt

Tulpenstraat

Onbeperkt

Jekerschans

Onbeperkt

Universiteitssingel (vanaf Gaetano Martinolaan tot aan zuidelijke inrit particulier parkeerterrein)

Onbeperkt

Jekerweg

Onbeperkt

Valentijn Clotsstraat

2 uur

Jonkheer Ruysstraat

2 uur

Van Eyckstraat

2 uur

Joseph Hollmanstraat

Onbeperkt

Van Hasseltkade -tussen Kleine Gracht en Maastrichter Grachtstraat -westzijde tussen Kleine Grachtstraat/Gubbelstraat en Gubbelstraat/Hoenderstraat

2 uur

Kalfstraat

Onbeperkt

Van Heylerhofflaan (combi)

4 uur

Kardinaal van Rossumplein

2 uur

Vaubanstraat

Onbeperkt

Kardinaal van Rossumstraat

2 uur

Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan)

Onbeperkt

Karel de Vogelstraat

2 uur

Victor de Stuersstraat

Onbeperkt

Kastanjelaan

Onbeperkt

Vic. Reindersstraat

Onbeperkt

Koepelstraat

Onbeperkt

Viertorenstraat

Onbeperkt

Kolpingstraat

2 uur

Voedingskanaalweg

2 uur

Kommel (straat) (combi)

2 uur

Volksbondweg

Onbeperkt

Koningin Emmaplein (tussen Sint Annalaan / Hertogsingel en Hertogsingel / Brusselsestraat)

Onbeperkt

Volksplein

Onbeperkt

Koningin Emmaplein (zuid-/oostzijde tussen Brusselsestraat en Hertogsingel)

2 uur

Voltastraat (behalve de twee plaatsen t.h.v. huisnrs 32-34 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord arts)

Onbeperkt

Koningsplein

Onbeperkt

Waldeck Pyrmontstraat

Onbeperkt

Kruisherengang (combi)

2 uur

Weryweg

Onbeperkt

Laag Frankrijk (ten westen van Statensingel)

2 uur

Weustenraadstraat

Onbeperkt

Lage Barakken (westzijde tussen Wycker Brugstraat en Sint Maartenslaan)

2 uur

Wijngaardstraat

Onbeperkt

Lage Kanaaldijk (vanaf Sint Lambertuslaan tot Ursulinenweg)

Onbeperkt

Wilgenlaan

Onbeperkt

Laurent Polisstraat

Onbeperkt

Wilhelminasingel -westelijke ventweg tussen F.Romanusweg/Stationsstraat -westelijke ventweg oostzijde tussen Stationsstraat t/m nr. 100 -oostelijke ventweg westzijde tussen Sint Maartenslaan en Akerstraat

2 uur

Leidenlaan (zuid-/oostzijde)

Onbeperkt

Willem Vliegenstraat

Onbeperkt

Leo Moonenstraat

2 uur

Wycker Brugstraat (voorzover gelegen tussen Lage Barakken en Rechtstraat)

2 uur

Lodewijk de Bisschopstraat

2 uur

Wycker Grachtstraat (westzijde tussen Wycker Brugstraat en Kattenstraat)

2 uur

Louis Loyensstraat (zuidzijde (oneven huisnummers))

2 uur

Zakstraat

2 uur

Luikerweg (tot aan Mosasaurusweg)

Onbeperkt

Zeguerslunet

4 uur

L. van Middelhovenweg

Onbeperkt

Zwingelput

2 uur

Maagdendries (tussen Bogaardenstraat en Lindenkruis)

2 uur

 

 

 

2.2TERREINEN MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende terreinen (of weggedeelten welke vallen onder terreinparkeren), gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand als parkeerterrein, waarop tegen betaling van parkeerbelasting in de parkeerapparatuur (parkeerautomaat) in de – voorzover aanwezig – gemarkeerde parkeervakken mag worden geparkeerd van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en koopzondagen van 12-18.00 uur voor een door hen door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Weggedeelte

Tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Academieplein (behalve de vier vergunninghoudersplaatsen direct gelegen aan de rechterzijde, voor de hoofdingang van de Jan van Eijck Academie)

4 uur

Maasboulevard (John F. Kennedybrug)

Ten oosten van Maasboulevard: - onder noordelijke afrit John F. Kennedybrug - onder zuidelijke afrit westzijde J.F. Kennedybrug - gedeelte tussen de noordelijke en zuidelijke afritten onder de J.F. Kennedybrug

Ten westen van de Maasboulevard: - gedeelte onder de J.F. Kennedybrug gelegen aan de Prins Bisschopssingel

Onbeperkt

Fort Willemweg (Kastanjelaan/Cabergerweg)

Onbeperkt

Sint Theresiaplein (terrein voor de hoofdingang van de Sintt Theresiaparochie)

Onbeperkt

Fransensingel (onder de Noorderbrug)

4 uur

 

 

 

2.3 WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelte, waarop van maandag t/m vrijdag van 8-17.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en zaterdag en koopzondagen van 12-17.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Laan van Brunswijk

 

3. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op 2 oktober 2017.

 

Maastricht, 23 mei 2017.

 

J.J.I. Bazen

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Teammanager Beleid en Juridische Zaken,