Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 225 Gemw
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/CVDR248676/CVDR248676_2.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/CVDR600592/CVDR600592_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2023Nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-297763

694165
06-09-202110-07-2023Wijziging venstertijden (artikel 6)

20-07-2021

gmb-2021-244316

432048
22-03-202106-09-2021Wijziging eindtijd zaterdag

16-03-2021

gmb-2021-83127

369591
06-02-201722-03-2021Nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2017-17149

66986

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2017

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 9 en 10 van de Verordening parkeerbelastingen en de Parkeerverordening Roosendaal 2013;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2017.

Artikel 1 Alleen betaald parkeren

Als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onder a, van de “Verordening parkeerbelastingen” mag worden geparkeerd aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde plattegrond:

 • de Dominéstraat, met uitzondering van het in artikel 4 genoemde parkeerterrein;

 • de Kade;

 • het zuidelijk deel van het Emile van Loonpark, zoals nader aangeduid op de als bijlage 2 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de Molenstraat.

Artikel 2 Parkeermeters

Als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onder a, van de “Verordening parkeerbelastingen” mag worden geparkeerd aan te wijzen de volgende parkeervakken:

4 parkeermetervakken in de Pastoor van Akenstraat, zoals nader aangeduid op de als bijlage 3 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 4 parkeermetervakken in de Boulevard Antverpia, gelegen ter hoogte van de panden Boulevard Antverpia 8 en 10, zoals nader aangeduid op de als bijlage 4 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 4 parkeermetervakken in de Burgemeester Prinsensingel, gelegen aan de overzijde van het pand Burgemeester Prinsensingel 1, zoals nader aangeduid op de als bijlage 5 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 2 parkeermetervakken in de Burgemeester Freijterslaan, zoals nader aangeduid op de als bijlage 6 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 1 parkeermetervak op de hoek Laan van België en Laan van Limburg, zoals nader aangeduid op de als bijlage 7 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 4 parkeermetervakken in de Sophiastraat, gelegen ter hoogte van het pand Sophiastraat 1, zoals nader aangeduid op de als bijlage 8 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 3 parkeermetervakken in de Uniestede, zoals nader aangeduid op de als bijlage 10 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 2 parkeermetervakken in de Nieuwstraat, zoals nader aangeduid op de als bijlage 11 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • 2 parkeervakken in het Emile van Loonpark, zoals nader aangeduid op de als bijlage 12 bij dit besluit gevoegde plattegrond.

Artikel 3 Vergunninghouders/dagkaarten

Als plaatsen welke bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de “Parkeerverordening Roosendaal” aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen, zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde plattegrond:

 • de Pastoor van Akenstraat, met uitzondering van de in artikel 2 en artikel 4 genoemde parkeermetervakken en parkeervakken;

 • de Boulevard Antverpia, met uitzondering van de in artikel 2 genoemde parkeermetervakken;

 • de Badhuisstraat, met uitzondering van de in artikel 4 genoemde parkeervakken;

 • de Laan van België;

 • de Damstraat tussen de Burgerhoutsestraat en de Wilhelminastraat;

 • het Van Dregtplein;

 • de doctor van Dregtstraat;

 • het binnenterrein gelegen aan de Dunantstraat, tussen de Boomgaardstraat en de Damstraat;

 • de Eindstraat;

 • de Emmastraat, gelegen tussen de Frederik Hendrikstraat en de Willemstraat;

 • de Laan van Europa, zoals nader aangeduid op de als bijlage 13 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de Fortuinstraat;

 • de Frederik Hendrikstraat;

 • de Burgemeester Freijterslaan, met uitzondering van de in artikel 2 genoemde parkeermetervakken zoals nader aangeduid op de als bijlage 14 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de Dr. Heijptstraat;

 • de Hoogstraat tussen de Kalsdonksestraat en de Charitasstraat;

 • de Dr. Lemmensstraat;

 • de Ludwigstraat;

 • de Laan van Luxemburg;

 • de Molenbeekstraat;

 • de Nieuwstraat: tussen de Burgemeester Prinsensingel en het Tongerloplein;

 • de Nieuwstraat: tussen de Burgemeester Prinsensingel en de Damstraat;

 • de Oliemolen;

 • de Burgemeester Prinsensingel tussen de Kloosterstraat en de Brugstraat met uitzondering van de in artikel 2 genoemde parkeermetervakken;

 • de Burgemeester Schoonheijtstraat;

 • de Sophiastraat, met uitzondering van de in artikel 2 genoemde parkeermetervakken;

 • de Spoorstraat tussen de Admiraal Lonckestraat en de sectorgrens;

 • de Torenstraat;

 • de Uniestede, met uitzondering van de in artikel 2 genoemde parkeermetervakken;

 • de Vincentiusstraat;

 • de Vrouwemadestraat;

 • de Vughtstraat.

Artikel 4 Betaald parkeren en vergunningen

Als plaatsen, waarop zowel tegen betaling van belasting zoals bedoeld in artikel 2, onder a van de “Verordening parkeerbelastingen”, als door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de "Parkeerverordening Roosendaal” geparkeerd mag worden, aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen, zoals nader aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de parkeervakken in de Pastoor van Akenstraat, zoals nader aangeduid op de als bijlage 15 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de 10 parkeervakken in de Badhuisstraat, zoals nader aangeduid op de als bijlage 16 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de Van Beethovenlaan;

 • de Boulevard;

 • de Titus Brandsmastraat;

 • de Brugstraat: tussen de Molenstraat en de Burgemeester Prinsensingel;

 • de Frans Broosstraat;

 • de Brugstraat tussen de Spoorstraat en de Burgemeester Prinsensingel;

 • de Burgerhoutsestraat;

 • het parkeerterrein gelegen aan de Burgerhoutsestraat tussen de panden Burgerhoutsestraat 19 en 27;

 • de Pater Damiaanstraat;

 • de Damstraat tussen Wilhelminastraat en de Dunantstraat;

 • het parkeerterrein gelegen in de Dominéstraat tegenover het pand Dominéstraat 15, zoals nader aangeduid op de als bijlage 17 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de Dunantstraat, met uitsluiting van het in artikel 3 genoemde binnenterrein;

 • de Emmastraat, gelegen tussen de Burgerhoutsestraat en de Frederik Hendikstraat;

 • de Ettingstraat;

 • het parkeerterrein in de Laan van Europa, zoals nader aangeduid op de als bijlage 18 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de parkeervakken in de Burgemeester Freijterslaan ter hoogte van het pand Burgemeester Freijterslaan 1, zoals nader aangeduid op de als bijlage 19 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de parkeervakken in de Burgemeester Freijterslaan gelegen ten oosten van het pand Burgemeester Freijterslaan 154, zoals nader aangeduid op de als bijlage 20 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de HGD.straat;

 • de Frans Halslaan;

 • de Hendrikstraat;

 • de Laan van Henegouwen;

 • de Hofstraat;

 • het Hofveld;

 • de Hoogstraat: tussen de Brugstraat en de Kalsdonksestraat;

 • de Hulsdonksestraat: tussen de Burgemeester Freijterslaan en de Hulsdonksepoort;

 • het Joostveld;

 • het Kadeplein;

 • de Kalsdonksestraat;

 • de Kloosterstede;

 • de Kloosterstraat;

 • het Langeveld;

 • de Leede;

 • de Admiraal Lonckestraat;

 • het Emile van Loonpark: het grote terrein aan de noordzijde, zoals nader aangeduid op de als bijlage 21 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • de Lyceumlaan;

 • het Maaikensveld;

 • de Mauritsstraat;

 • de Nispensestraat: tussen de Burgemeester Prinsensingel en de Laan van Henegouwen;

 • de Ommegangstraat;

 • de Parklaan: tussen de Brugstraat en de Waterstraat;

 • het Paulijnenveld;

 • de Burgemeester Prinsensingel: tussen de Kloosterstraat en de Molenstraat;

 • de Burgemeester Prinsensingel: tussen de Molenstraat en de Nispensestraat;

 • de terreinen gelegen ten noorden van de Spoorstraat, zoals nader aangeduid op de als bijlage 22 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • het Stadserf;

 • de Turfberg;

 • de Jac. Vosstraat;

 • de Vrouwenhoflaan;

 • de Wilhelminastraat;

 • de Willemstraat;

 • de Wouwseweg: tussen de Hulsdonksestraat en de St. Theresiastraat.

Artikel 5  

Als plaatsen waar de wielklem wordt toegepast aan te wijzen alle weggedeelten, terreinen, parkeermetervakken en parkeervakken zoals genoemd in de artikelen 1 tot en met 4 van dit besluit.

Artikel 6  

 • a.

  de dagen en uren waarop parkeren in de Laan van Henegouwen gelegen tussen de Nispensestraat en de Laan van Wallonië slechts is toegestaan tegen betaling van belasting, als bedoeld in artikel 2, onder a. van de “Verordening parkeerbelastingen” te bepalen op:

  • dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 20.00 uur;

  • vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur;

  • op nader door ons te bepalen avonden van 18.30 tot 21.00 uur;

  • op zondagen van 12.00 tot 20.00 uur.

 • b.

  De dagen en uren waarop parkeren in het Emile van Loonpark slechts is toegestaan tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onder a van de “Verordening parkeerbelastingen” te bepalen op:

  • Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.30 uur;

  • Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur;

  • Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur;

  • Op nader door ons te bepalen avonden van 18.30 tot 21.00 uur;

  • Op zondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

 • c.

  de dagen en uren waarop parkeren op de overige in de artikelen 1; 2 en 4 vermelde weggedeelten en terreinen slechts is toegestaan aan vergunninghouders en/of tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onder a van de “Verordening parkeerbelastingen” te bepalen op:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 20.00 uur;

  • vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur;

  • zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur;

  • op nader door ons te bepalen avonden van 18.30 tot 21.00 uur;

  • op zondagen van 12.00 tot 20.00 uur.

Artikel 7  

 • a.

  De ten hoogste toegestane parkeerduur op een parkeerplaats bij parkeerapparatuur op de in de artikelen 1 en 2 met uitzondering van de parkeermetervakken genoemd in lid b van dit artikel en de in artikel 4 genoemde weggedeelten en parkeerterreinen te bepalen op vier uren;

 • b.

  De ten hoogste toegestane parkeerduur op een parkeerplaats in het parkeermetervak op de hoek Laan van België, Laan van Limburg en Emile van Loonpark, zoals genoemd in artikel 2 te bepalen op 24 minuten;

 • c.

  De ten hoogste toegestane parkeerduur op een parkeerplaats bij de 2 parkeermetervakken in de Nieuwstraat, zoals genoemd in artikel 2 te bepalen op 60 minuten.

Artikel 8  

 • a.

  Betaling van onderhavige belasting geschiedt door het in werking stellen van de parkeerautomaat door inworp van muntgeld, door betaling met een pinpas, door het met een (mobiele) telefoon of ander toegelaten communicatiemiddel inloggen op de centrale computer of door aanmelding bij de bezoekersapp (bij de bezoekersregeling).

 • b.

  Bij parkeermeters kan alleen aan belastingplicht worden voldaan door betaling met muntgeld in de betreffende parkeermeter.

 • c.

  In afwijking van het bepaalde in onderdeel a. kan in de vergunninghoudersgebieden, zoals aangewezen in artikel 3, alleen aan de belastingplicht worden voldaan:

  • door met een (mobiele) telefoon of ander toegelaten communicatiemiddel in te loggen op de centrale computer;

  • voor wat betreft de bezoekersregeling door aanmelding bij de bezoekersapp;

  • of met een dagkaart, zoals bedoeld in de Tarieventabel parkeren, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Roosendaal, onder 1.c.

Artikel 9 Intrekking

Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2013, vastgesteld op 30 oktober 2012 en sindsdien gewijzigd wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag dat de Verordening tot wijziging van de Parkeerverordening 2013 in werking treedt.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren’.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 13 december 2016,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1  

 

Bijlage 2  

 

Bijlage 3  

 

Bijlage 4  

 

Bijlage 5  

 

Bijlage 6  

 

Bijlage 7  

 

Bijlage 8  

 

Bijlage 10  

 

Bijlage 11  

 

Bijlage 12  

 

Bijlage 13  

 

Bijlage 14  

 

Bijlage 15  

 

Bijlage 16  

 

Bijlage 17  

 

Bijlage 18  

 

Bijlage 19  

 

Bijlage 20  

 

Bijlage 21  

 

Bijlage 22