Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 14 december 2016, tot aanwijzing van het lid van het dagelijks bestuur namens de provincie Noord-Holland van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 14 december 2016, tot aanwijzing van het lid van het dagelijks bestuur namens de provincie Noord-Holland van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 14 december 2016, tot aanwijzing van het lid van het dagelijks bestuur namens de provincie Noord-Holland van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

14-12-2016

bgr-2016-625

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 14 december 2016, tot aanwijzing van het lid van het dagelijks bestuur namens de provincie Noord-Holland van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Gelet op artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 

 

Besluit

 • 1.

  tot lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen:

  • -

   dhr. A. Tekin, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van GS van de Provincie Noord-Holland,

 • 2.

  dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie.

 

 

Zaanstad, 14 december 2016

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

 

 

de secretaris

 

drs. E.M.J. Meijers

 

 

de voorzitter

 

drs. Th.L.N. Weterings