Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Hoogeveen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Hoogeveen 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit gegevensverstrekking gemeente Hoogeveen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2016Nieuwe regeling

21-06-2016

gmb-2016-100643

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Hoogeveen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op artikel 2 lid 3 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016;

besluit:

het Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Hoogeveen 2016

Als volgt vast te stellen:

 

Artikel 1 Aanwijzing werkzaamheden gewichtig maatschappelijk belang en aanwijzing categorieën van derden

Werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt

Categorieën van derden die werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente uitvoeren en die in aanmerking kunnen komen voor verstrekking uit de basisregistratie personen

Taken op het terrein van:

de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en participatie

Instellingen ten behoeve van:

De gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening; algemene en geestelijke gezondheidszorg; Kinderopvang;

De bestrijding analfabetisme/bevorderen lezen

Bibliotheken

De ouderen- en gehandicaptenzorg

Instellingen t.b.v. ouderen- en gehandicaptenzorg;

(jeugd)welzijn en educatie

Instellingen t.b.v. (Jeugd)welzijnswerken en educatie

de cultuurbevordering en behoud cultureel erfgoed

Cultuurbehoud en –bevordering

de bestrijding van de werkloosheid

Werkvoorziening.

de sociale zorgverlening

Instellingen op het gebied van de sociale zorg en werkloosheidsbestrijding

Taken inzake het voorkomen en aanpakken van problemen als illegale inwoning, niet toegestane onderverhuur/medeverhuur en overlastsituaties

Woningbouwverenigingen / woningcorporaties

Registraties en de bijhoudingen hiervan inzake het begraven of cremeren

Begraafplaatsen / crematoria

Uitvoering van aantoonbare gemandateerde wettelijke regelgeving of publiekrechtelijke taken

Derden aan wie regelgeving op grond van uitvoering publiekrechtelijke taken zijn gemanteerd.

Migrantenhulp

Instellingen op het gebied van de migrantenzorg

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningorganisaties

Bestuurssecretariaat SWO De Wolden Hoogeveen

huwelijks- en leeftijdsjubilea

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op het moment dat de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016 in werking treedt.

  • 2.

    Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking gemeente Hoogeveen 2016.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 juni 2016,

Voorzitter, Secretaris