Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 176<br />2. Gemeentewet, art. 147<br />3. Gemeentewet, art. 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1997nieuwe regeling

01-01-1997

De Bernhezer, 01-12-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

 

Gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethoudesr van 12 november 1996;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

Titeldeel 1  

Artikel 1 Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 21 november 1996.

De raad voornoemd;

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. F. Snoep

J.M.P.J. van Gorp-van de Ven