Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Woonschepenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonschepenverordening
CiteertitelWoonschepenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbouwen, kaart, ligplaats, ligplaatsvergunning, ligplaatsenkaart, repareren, schip, vaartuig, vergunning, verblijfsruimte, waarderhaven, woonschip

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wordt vervangen door Verordening Woonschepen, behoudens art 19

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2013vervallen artikelen

06-06-2013

Stadskrant, 27-6-2013

2013/167579
23-03-201201-01-201205-07-2013art. 2a

08-03-2012

Stadskrant, 15-03-2012

2011/442326
12-02-199823-03-2012Nieuwe regeling

07-01-1998

Stadskrant, 04-02-1998

19/1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonschepenverordening

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

[vervallen]

Artikel 2 Nakoming bevelen

[vervallen]

Artikel 2a Positieve fictieve beschikking

[vervallen]

Hoofdstuk 2 Ligplaats

Artikel 3 Ligplaatsverbod

[vervallen]

Artikel 4 Aanwijzing andere ligplaats

[vervallen]

Hoofdstuk 3 Ligplaatsvergunning en veiligheid

Artikel 5 Wijziging ligplaatsenkaart

[vervallen]

Artikel 6 Ligplaatsvergunning

[vervallen]

Artikel 7 Vereisten

[vervallen]

Artikel 8 Afmetingen buiten Waarderhaven

[vervallen]

Artikel 9 Afmetingen in Waarderhaven

[vervallen]

Artikel 10 Welstand

[vervallen]

Hoofdstuk 4 Toezicht op woonschepen en aanschrijving

Artikel 11 Toezicht op woonschepen

[vervallen]

Artikel 12 Opvragen gegevens

[vervallen]

Hoofdstuk 5 Bouw/verbouwvergunning

Artikel 13 Bouwen/verbouwen

[vervallen]

Hoofdstuk 7 Overgangs- en strafbepalingen

Artikel 14 Intrekking vergunning

[vervallen]

Artikel 15 Strafbepaling

[vervallen]

Artikel 16 Uitvoering/mandaat

[vervallen]

Artikel 17 Toezicht

[vervallen]

Artikel 18 Opsporing

[vervallen]

Artikel 18a Binnentreden van woningen

[vervallen]

Artikel 19 Overgangsrecht

 • 1.

  Rechthebbende van een woonschip die met een woonschip op een legale ligplaats ligt op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, wordt verondersteld in het bezit te zijn van de in artikel 6 vermelde ligplaatsvergunning.

 • 2.

  Woonschepen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening een legale ligplaats hebben behoeven aan het bepaalde in artikel 7 onder punt 1.6 niet te voldoen tot het moment dat een vergunning op grond van artikel 13 van deze verordening moet worden aangevraagd.

 • 3.

  Voor woonschepen waarvan een of meer maten de in artikel 8 genoemde afmetingen overschrijden en deze overschrijding reeds bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de wijziging van de Scheepvaart- en Havenverordening, bij raadsbesluit van 26 oktober 1988, nr. 443, en een ligplaatsvergunning hadden, geldt, dat deze overschrijding wordt toegestaan. Bestaande afwijkingen mogen niet worden vergroot. Bij vervanging van een woonschip en/of het innemen van een nieuwe ligplaats zal moeten worden voldaan aan de geldende voorschriften.

 • 4.

  Voor woonschepen waarvan een of meer maten de in artikel 9 genoemde maximum afmetingen overschrijden, wordt de overschrijding toegestaan, indien deze schepen reeds ligplaats in de Waarderhaven hadden op het moment van het in werking treden van de bij raadsbesluit van 14 december 1977, nr. 350, vastgestelde Verordening op de Waarderhaven.

 • 5.

  Woonschepen hoeven niet te voldoen aan artikel 7, lid 1.7 als daartoe een ontheffing lozing oppervlaktewater is verkregen van het Hoogheemraadschap van Rijnland, tot het moment dat redelijkerwijs de mogelijkheid van aansluiting op het openbaar riool wordt geboden.

Artikel 20 Inwerkingtreding

[vervallen]