Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Tarieven brandweer 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven brandweer 2013
CiteertitelTarieven brandweer 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2020nieuwe regeling

06-11-2012

Gemeentecontact 13 december 2012

BIS nr. 012.015.0020
01-01-2010nieuwe regeling

10-11-2009

Gemeentecontact 19 november 2009

BIS nr. 09.015.0028

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven brandweer 2013

Geconsolideerde tekst van de regeling

Nr. 012.015.0020

De raad van de gemeente Twenterand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

besluit:

 

Hoofdstuk 1 .

Artikel 1  

tot intrekking van de tarieven per 1 januari 2013 voor de door de brandweer te verrichten diensten en de

daarbij bijbehorende tarieventabel.

 

Artikel 2  

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1e dag na die van de bekendmaking, met dien

verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op

de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben

voorgedaan.

2. De datum van ingang van de intrekking is 1 januari 2013.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2012.

Vriezenveen, 6 november 2012

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs R.J.M. Ros, ir. C.L. Visser