Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Bekostigingsbesluit aanleg drukriolering Leidijk Oost, Greftenweg en Schippersstraat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekostigingsbesluit aanleg drukriolering Leidijk Oost, Greftenweg en Schippersstraat
CiteertitelBekostigingsbesluit aanleg drukriolering Leidijk Oost, Greftenweg en Schippersstraat
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 222

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-200501-01-200514-01-2005Nieuwe regeling

15-12-2004

Gemeentecontact 6 januari 2005

BIS 04.015.0056
14-01-200501-01-2005Nieuwe regeling

15-12-2004

Gemeentecontact 6 januari 2005

BIS 04.015.0056

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekostigingsbesluit aanleg drukriolering Leidijk Oost, Greftenweg en Schippersstraat

De raad van de gemeente Twenterand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 222 van de Gemeentewet

Hoofdstuk 1 .

Artikel 1 Nieuw Artikel

1. een gedeelte van de kosten voor de aanleg van drukriolering aan de Leidijk Oost, Greftenweg en Schippersstraat in de gemeente Twenterand te verhalen door middel van een baatbelasting op de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

2. de eigen bijdrage vast te stellen op € 2.723,-- per WOZ object (prijspeil basisjaar 2004);

3. dat het onder 2 vermelde bedrag jaarlijks zal worden geïndexeerd met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer.

4. dat het gebied, waarbinnen de onroerende zaken zijn gelegen die zijn gebaat door de voorziening die tot stand worden gebracht door of met behulp van het gemeentebestuur, is begrensd met rode strepen op de bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaarten;

5. dit besluit, aan te halen als “Bekostigingsbesluit aanleg drukriolering Leidijk Oost, Greftenweg en Schippersstraat”.

Vriezenveen, 15 december 2004

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

drs. J.E.M. op de Weegh drs. H. Koetje