Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten in 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten in 2011
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten in 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.21 lid 1 onder a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4.2 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuw besluit

16-11-2010

Trompetter, 1 december 2010

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten in 2011

 

 

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten in 2011

(Artikel 2.21 lid 1 onder a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4.2 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening.)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2011 de volgende dagen aan te wijzen voor het houden van collectieve festiviteiten.

1 januari

(nieuwjaarsdag)

Hele gemeente

4 t/m 8 maart

(carnaval)

Hele gemeente

30 april

(Koninginnedag/geraniummarkt)

Hele gemeente

31 december

(oudejaarsdag)

Hele gemeente

25 april

(paasmarkt)

Born

3 t/m 6 september

(kermis)

Born

17 t/m 20 september

(kermis)

Broeksittard

19 t/m 22 november

(kermis)

Buchten

17 t/m 22 juni

(kermis)

Centrum Geleen

27 februari

(kinderoptocht)

Centrum Sittard

3 maart

(auwt wieverbal)

Centrum Sittard

19 maart

(St. Joepmarkt)

Centrum Sittard

26 t/m 30 augustus

(kermis/St. Rosafestival)

Centrum Sittard

21 t/m 26 oktober

(kermis/oktoberfeest)

Centrum Sittard

13 t/m 16 augustus

(kermis)

Einighausen

11 t/m 14 juni

(kermis)

Grevenbicht

12 t/m 15 november

(kermis)

Grevenbicht

1 t/m 4 oktober

(kermis)

Holtum

23 t/m 26 april

(kermis)

Limbricht

24 t/m 27 september

(kermis)

Limbricht

6 t/m 9 augustus

(kermis)

Lindenheuvel

11 t/m 14 juni

(kermis)

Munstergeleen

25 t/m 28 juni

(kermis)

Obbicht

5 t/m 8 november

(kermis

Obbicht

3 t/m 6 september

(kermis)

Oud Geleen

Wat zijn collectieve festiviteiten?

Collectieve festiviteiten zijn feestelijke gebeurtenissen die in meerdere gelegenheden (meestal horeca) tegelijkertijd worden gehouden, zoals bijvoorbeeld tijdens carnaval, kermis en Koninginnedag. In de omgeving van die horecagelegenheden mag er tijdens die feesten meer geluid worden geproduceerd dan normaal (wettelijk) is toegestaan.

De regels

In artikel 2.21 lid 1 onder a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) staat dat de gemeente voor bepaalde gebieden kan regelen dat aan de algemene geluidnormen niet hoeft te worden voldaan. Ook in artikel 4.2 (aanwijzing collectieve festiviteiten) van de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat onder lid 1 een soortgelijke tekst opgenomen.

Meer informatie

Op www.sittard-geleen.nl kunt via de zoekopdracht ‘Algemene Plaatselijke Verordening’ de volledige tekst vinden van de regels. Voor een toelichting op deze kennisgeving kunt u ook contact opnemen met het team Vergunningen via 046 477 77 77.

Op www.overheid.nl vindt u de volledige tekst van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Sittard-Geleen, 1 december 2010