Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7 van het Landsbesluit Landings- en Parkeergelden (P.B. 1982, no. 117)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7 van het Landsbesluit Landings- en Parkeergelden (P.B. 1982, no. 117)
CiteertitelEilandsbesluit Landings- en Parkeergelden
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
01-04-201010-10-2010Nieuwe regeling

31-03-2010

A.B. 2010, no. 7

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7 van het Landsbesluit Landings- en Parkeergelden (P.B. 1982, no. 117)

 

 

Artikel 1

Voor het landen op het Franklin D. Roosevelt Vliegveld zijn landingsgelden verschuldigd conform de navolgende berekening:

Per ton of gedeelte daarvan: Fls. 7,00

Tot 3 tonne startgewicht of Maximum Take-off weight (MTOW): Fls. 25,20

Artikel 2
 • 1.

  Voor het parkeren op het Franklin D. Roosevelt Vliegveld bedraagt het parkeergeld Fls. 4,20 per ton startgewicht of gedeelte daarvan, voor elke 24 uur of een gedeelte daarvan.

 • 2.

  De eerste twee uren zijn van het in lid 1 vermelde tarief vrijgesteld.

Artikel 3
 • 1.

  Dit eiandsbesluit kan worden aangehaald als "Eilandsbesluit Landings- en Parkeergelden".

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na haar afkondiging en werkt terug tot en met 1 april 2010.