Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit tot vaststelling van tarieven Huisartsen werkzaam bij het Queen Beatrix Medical Center, wat betreft particuliere, niet via het gouvernement verzekerde patiënten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit tot vaststelling van tarieven Huisartsen werkzaam bij het Queen Beatrix Medical Center, wat betreft particuliere, niet via het gouvernement verzekerde patiënten
CiteertitelEilandsbesluit tot vaststelling van tarieven Huisartsen werkzaam bij het Queen Beatrix Medical Center, wat betreft particuliere, niet via het gouvernement verzekerde patiënten
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
01-03-200110-10-2010Nieuwe regeling

01-03-2001

A.B. 2001, no. 1

15-01-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit tot vaststelling van tarieven Huisartsen werkzaam bij het Queen Beatrix Medical Center, wat betreft particuliere, niet via het gouvernement verzekerde patiënten

 

 

 

Dat met ingang van 1 maart 2001 door de huisartsen werkzaam bij het Queen Beatrix Medical Center, wat betreft particuliere, niet via het gouvernement verzekerde patiënten, de volgende tarieven rechtsgeldig in rekening kunnen worden gebracht:

 

Groep 1. Consulten, visite, keuringen en bevalling

Code:

Omschrijving:

Tarief in Naf.:

1.0001

Consult

38,--

1.0002

Telefonisch consult cq Recept

18,--

1.0003

Telefonisch consult cq Recept in diensttijd

38,--

1.0004

Consult langer dan 20 minuten

71,--

1.0005

Visite

54,--

1.0006

Visite langer dan 20 minuten

71,--

1.0007

Spoedvisite

71,--

1.0008

Spoedvisite langer dan 20 minuten

89,--

1.0009

Avond of weekend consult

71,--

1.0010

Avond of weekend consult langer dan 20 minuten

106,--

1.0011

Avond en weekend visite

120,--

1.0012

Avond of weekend visite langer dan 20 minuten

142,--

 

 

 

1.0013

Medische verklaring

37,--

1.0014

Rijbewijskeuring

30,--

1.0015

Kleine keuring

103,--

1.0016

Grote keuring

155,--

 

 

 

1.0021

Bevalling incl. pre en postnatale zorg

1.101,--

1.0023

Uitsluitend prenatale zorg

310,--

1.0025

Uitsluitend hulp bij bevalling

585,--

1.0027

Uitsluitend postnatale zorg

206,--

 

Groep 2. Kleine verrichtingen

De hierna genoemde tarieven gelden aanvullend op het algemeen tarief zoals vermeld in groep 1 en de ziekenhuis tarieven en op de kostprijs medicatie.

Code:

Omschrijving:

Tarief in Naf.:

1.0028

Injectie c.q. venapunctie

17,--

1.0028

Aanleggen drukverband

17,--

1.0028

Hechtingen verwijderen

17,--

1.0028

Visusonderzoek

17,--

1.0028

Fluoresceine-onderzoek

17,--

1.0028

Paptest

17,--

1.0028

Oortoilet

17,--

1.0028

Sciotztonometrie

17,--

1.0028

Fluoronderzoek incl microscopie

17,--

 

Groep 3. Kleine chirurgische verrichtingen

De hierna genoemde tarieven gelden aanvullend op het algemeen tarief zoals vermeld in groep 1 en de ziekenhuis tarieven en op de kostprijs medicatie.

Code:

Omschrijving:

Tarief in Naf.:

1.0029

Behandeling distorsie/luxatie

37,--

1.0029

Wondbehandeling evtueel incl hechtingen

37,--

1.0029

Insicieabces

37,--

1.0029

Verwijdering corpus alienum

37,--

1.0029

Plaatsen of verwijderen IUD

37,--

1.0029

Plaatsen of verwijderen pessarium

37,--

1.0029

Catheterisatie

37,--

1.0029

Wratbehandeling middels cryocoagulatie

37,--

1.0029

Intra-articulaire injectie

37,--

1.0029

Functie c.q. inspuiting bursitus

37,--

1.0029

Nagelextractie

37,--

1.0029

Electrocauterisatie

37,--

 

Groep 4. Uitgebreide kleine chirurgische verrichtingen

De hierna genoemde tarieven gelden aanvullend op het algemeen tarief zoals vermeld in groep 1 en de ziekenhuis tarieven en op de kostprijs medicatie.

Code:

Omschrijving:

Tarief in Naf.:

1.0030

Excisie atheroomcyste, ganglion, keratose,

fibroom, lipoom, epitheelcyste, naevus eet.

69,--

1.0030

Wigexicie

69,--

 

Groep 5. Specifieke verrichtingen

De hierna genoemde tarieven gelden aanvullend op het algemeen tarief zoals vermeld in groep l en de ziekenhuis tarieven en op de kostprijs medicatie.

Code:

Omschrijving:

Tarief in Naf.:

1 .0031

Registratie en beoordelen E.C.G.

69,--

1.0033

(foetaal of veneus) Doppler onderzoek

17,--

1.0034

Audiografie

37,--

1.0035

Maken en beoordelen X-ray

74,--

1.0040

Aanleggen gipsverband

50,--

1.0041

Per rol gips extra

20,--

1.0050

Medische zorg per dag tijdens opname

38,--

ad 1.0031

Dr.'s Fee Naf 29,-- Gouvernement Naf 40,-- (zie ziekenhuis tarieven)

 

Ad 1.0035

Dr. 's fee Naf 34,-- Gouvernement Naf 40,-- (zie ziekenhuis tarieven)

 

ad 1.0040 en 1.0041

Totale bedrag voor Gouvernement (zie ziekenhuis tarieven)

 

 

Groep 6. Overige tarieven

De hierna genoemde tarieven gelden aanvullend op het algemeen tarief zoals vermeld in groep 1 en de ziekenhuis tarieven, en op de kostprijs medicatie.

Code:

Omschrijving:

Tarief in Naf.:

1.0999

Overige niet genoemde verrichtingen

Tot max. 37,--