Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ridderkerk

Beleidsregels toezichtprotocol van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRidderkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toezichtprotocol van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
CiteertitelBeleidsregels toezichtprotocol van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008nieuwe regeling

29-01-2008

Gemeentejournaal, 07-02-2008

RI 07/00980

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toezichtprotocol van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk;

Overwegende dat het toezicht op de uitvoering van werken waarvoor bouwvergunning is verleend, gebaat is bij een duidelijke en uniforme registratie van het uitgevoerde toezicht;

dat de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) een landelijk toezichtprotocol heeft opgesteld dat voorziet in een dergelijke registratie;

dat het landelijke toezichtprotocol de goedkeuring heeft van het Ministerie van VROM;

dat het toezicht op de uitvoering van werken in Ridderkerk kwalitatief verder zal verbeteren en efficiënter zal worden;

dat deze verbeteringen zullen voortzetten als gevolg van toekomstige ontwikkelingen;

dat het toezichtprotocol landelijk uniform is, waardoor het toezicht in de deelnemende gemeenten uniform en onderling vergelijkbaar is;

dat het toetsingsprotocol voorziet in een toezicht dat is gebaseerd op geprioriteerde controle;

BESLUITEN:

De bouwtoezichtelijke toetsing van bouwwerken door Uitvoeringscontrole en Constructiecontrole met ingang van 1 april 2008 te laten plaatsvinden overeenkomstig de in het toezichtprotocol van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) opgenomen werkwijze.

De toetsingsmatrices voor de Uitvoeringscontrole en Constructiecontrole vast te stellen.

De werkinstructies voor de Uitvoeringscontrole en de handboeken voor de Constructiecontrole vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, gehouden op 29 januari 2008.

De secretaris, De burgemeester,