Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 11de februari 2005 ter uitvoering van het eerdere besluit van het Bestuurscollege d.d. 24 mei 2004 (064/05) om te komen tot een weloverwogen besluitvorming en beleidsbepaling ten aanzien van de effecten van de vraag- en aanbodtoename op de huizen- en appartementenmarkt van Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 11de februari 2005 ter uitvoering van het eerdere besluit van het Bestuurscollege d.d. 24 mei 2004 (064/05) om te komen tot een weloverwogen besluitvorming en beleidsbepaling ten aanzien van de effecten van de vraag- en aanbodtoename op de huizen- en appartementenmarkt van Saba
CiteertitelEilandsbesluit moratorium appartementenbouw 2005
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Bij eilandsbesluit van 23-6-2005 (A.B. 2005, no. 2) heeft het bestuurscollege besloten het ingestelde moratorium op aanvragen voor meer dan twee appartementen per perceel (inclusief reeds gebouwde appartementen) tot 1 augustus 2005 aan te houden voor verdere behandeling.

Niet gebleken is dat het onderhavige en het verlengingsbesluit zijn ingetrokken, zij lijken echter te zijn uitgewerkt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
17-02-200510-10-2010Nieuwe regeling

16-02-2005

A.B. 2005, no.

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 11de februari 2005 ter uitvoering van het eerdere besluit van het Bestuurscollege d.d. 24 mei 2004 (064/05) om te komen tot een weloverwogen besluitvorming en beleidsbepaling ten aanzien van de effecten van de vraag- en aanbodtoename op de huizen- en appartementenmarkt van Saba

 

 

Artikel 1
 • 1.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding aanvragen voor meer dan twee appartementen per perceel (inclusief reeds gebouwde appartementen) tot 30 april 2005 aan te houden voor verdere behandeling en;

 • 2.

  Met ingang van 11 februari 2005 een onderzoek te laten verrichten met het doel om voor 30 april 2005 een rapport te (laten) produceren met o.a. de volgende gegevens:

  • °

   De huidige appartementencapaciteit verdeeld over de verschillende dorpen van Saba;

  • °

   Een overzicht over de te verwachten vraaguitbreiding in de tijd als gevolg van een eventuele uitbreiding van de studentencapaciteit van de Saba Medical School;

  • °

   Een advies aan het College over de te volgen beleidslijnen.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.

Artikel 3

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Eilandsbesluit moratorium appartementenbouw 2005.