Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231
  2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201001-10-201004-05-2018Nieuwe regeling

05-10-2010

Geen

40-3

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

b e s l u i t :

met ingang van 1 oktober 2010 aan te wijzen als invorderingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

mevrouw C.F.M. Veltman, medewerker belastingen en WOZ,

en als diens plaatsvervanger:

mevrouw Y. Visser, medewerker Comptabiliteit.

Genoemde personen zijn op grond van artikel 255, juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel c tevens aangewezen voor de verlening van kwijtschelding.

Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 8 februari 2002 wordt ingetrokken per 1 oktober 2010.

Winsum, 5 oktober 2010.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris