Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231
  2. Wet WOZ, art. 1, lid 2
  3. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-200201-11-200204-05-2018Nieuwe regeling

08-02-2002

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet, alsmede artikel 1, tweede lid van de

Wet WOZ en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de

gemeente;

b e s l u i t :

met ingang van 1 januari 2002 aan te wijzen als:

heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de

Gemeentewet

en

WOZ-ambtenaar in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, alsmede

belast met de uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Wet WOZ:

de heer R. van der Veen, beleidsmedewerker comptabiliteit,

en als diens plaatsvervanger:

mevrouw C.F.M. Veltman, beleidsmedewerker comptabiliteit.

Genoemde personen zijn op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c tevens

aangewezen voor de verzending van aanslagbiljetten.

Winsum, 8 februari 2002.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.