Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 176.
  2. Gemeentewet, artikel 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2004Nieuwe regeling

14-05-2004

De Staphorster, 27-12-2005

Onbekend.
14-05-2004Nieuwe regeling

14-05-2004

De Staphorster, 27-12-2005

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Staphorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2004;

B E S L U I T :

  • 1.

    De noodverordening ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden te bekrachtigen.

  • 2.

    Ingevolge artikel 149a Gemeentewet de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen vast te stellen.

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnen treden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus besloten in de besloten vergadering van 14 mei 2004,

voorzitter,

griffier,