Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013 (“Besluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2018”).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013 (“Besluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2018”).
CiteertitelBesluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2018
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Deze regeling vervangt het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening motorrijtuigenbelasting 2013, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2018Nieuwe regeling

05-07-2018

A.B. 2018, no. 17

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013 (“Besluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2018”).

De regeringscommissaris voor Sint Eustatius, handelende krachtens artikel 3 lid 1 van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius handelende in plaats van het bestuurscollege

Overwegende, het bestuurscollege voor één of meer kalenderjaren de kleur, de nummerreeksen, de kentekenen en verdere bijzonderheden van de te gebruiken nummerplaten, danwel te gebruiken controlestickers vast dient te stellen en dat dit voor het jaar 2018 dient te geschieden;

Gelezen het advies van Juridische Zaken, Bureau Bestuursondersteuning;

Gelet op artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013;

 

Besluit:

Vast te stellen het navolgende

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013 (“Besluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2018”).

Artikel 1  

De nummerplaten worden uitgevoerd als hierna omschreven:

 • a.

  een foto in kleur van Fort Oranje, met een licht rode lucht er op. Het kentekennummer wordt in het zwart weergegeven.

 • b.

  in het midden van de bovenzijde “ST. EUSTATIUS N.A.”

 • c.

  in het midden van de onderzijde “THE HISTORIC GEM”

 • d.

  links boven het wapen van het openbaar lichaam Sint Eustatius

 • e.

  rechtsboven de vlag van het openbaar lichaam Sint Eustatius

 • f.

  Een zwarte bies rondom de nummerplaat

 • g.

  voor motorrijtuigen op drie of meer wielen:

  • -

   hoogte x breedte = 152,5 x 305 mm,

  • -

   lettergrote 64 mm, breedte 36 mm, dikte ongeveer 9 mm;

 • h.

  voor motorrijtuigen op twee wielen, al dan niet met zijspan:

  • -

   hoogte x breedte = 100 x 174 mm,

  • -

   lettergrote 45mm, breedte 20 mm, dikte ongeveer 3 mm.

Artikel 2  

De uit te geven nummerreeksen zijn:

 

a.

dienstauto’s

ED – 1

t/m

ED – 60

b.

landsdienstauto’s

L – 1

t/m

L – 40

c.

personenauto’s

E – 1

t/m

E – 1200

d.

verhuurauto’s

R – 1

t/m

R – 400

e.

taxi’s

T – 1

t/m

T – 40

f.

trucks

V – 1

t/m

V – 600

g.

bussen

B – 1

t/m

B – 50

h.

motorrijwielen

M – 1

t/m

M – 400

i.

verhuurmotorrijwielen

MR – 1

t/m

MR – 50

k.

Zware vracht

Z – 1

t/m

Z – 50

Artikel 3 Controlestickers 2018

 • 1.

  Een nummerplaat is niet geldig voor het jaar kalenderjaar 2018 tenzij voorzien van een controlesticker, die voldoet aan de volgende eisen:

   

  • a.

   hoogte x breedte = 65 x 20 mm

  • b.

   vervaardigd van reflecterend goudkleurig vinyl, met daarop in zwart gedrukt van boven naar onder: het jaartal “2018”, de lettercategorie, corresponderen met de nummerplaat, het nummer corresponderen met de nummerplaat”.

 • 2.
  • Het bepaalde in het eerste lid geldt, onder voorbehoud dat er bewijs van betaling van de motorrijtuigenbelasting 2018 is, niet voor nummerplaten van lettercategorie:

   ED

   > 50

   L

   >25

   E

   > 1100

   T

   >10

   B

   >40

   M

   >300

   MR

   >30

   Z

   >20

Artikel 4  

Nummerplaten dienen in het midden aan de achterzijde en bij motorrijtuigen op drie of meer wielen ook aan de voorzijde van het motorrijtuig bevestigd ter worden.

 

Artikel 5  

 • 1.

  Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van dit beluit.

 • 2.

  Dit eilandsbesluit kan worden aangehaald als “Besluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2018”.

 • 3.

  Het “Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening motorrijtuigenbelasting 2013”, vastgesteld bij besluit van 2 februari 2017 (AB 2017 nr. 1) wordt ingetrokken.

Aldus besloten door de regeringscommissaris op 5 juli 2018

De regeringscommissaris, De wnd. Eilandsecretaris,

w.g. De heer M.C.F. Franco w.g. Mevrouw M. Dijkshoorn- Lopes