Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Raadsbesluit vaststellen woonvisie Diemen 2018-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit vaststellen woonvisie Diemen 2018-2023
CiteertitelRaadsbesluit vaststellen woonvisie Diemen 2018-2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpwoonvisie
Externe bijlageWoonvisie Diemen 2018-2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2018Onbekend

27-09-2018

GVOP

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit vaststellen woonvisie Diemen 2018-2023

 

 

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 17 juli 2018,

Besluit

  • 1.

    Kennis te nemen van de factsheet Wonen in Diemen;

  • 2.

    Kennis te nemen van de Nota van beantwoording; en

  • 3.

    De Woonvisie Diemen 2018 - 2023 vast te stellen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2018,

De voorzitter, De griffier,

E.Boog H.G. Nubé

 

Bijlage Woonvisie Diemen 2018-2023

 

Woonvisie Diemen 2018-2023