Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent aanwijzing gebieden alcoholverbod Gebiedsaanwijzing alcoholverbod artikel 2:48 Apv Leiden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent aanwijzing gebieden alcoholverbod Gebiedsaanwijzing alcoholverbod artikel 2:48 Apv Leiden 2015
CiteertitelGebiedsaanwijzing alcoholverbod artikel 2:48 Apv Leiden 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gebiedsaanwijzing artikel 64A APV (alcohol- en drugsverbod), Gebiedsaanwijzing alcohol- en drugsverbod voor locatie Groenoord december 2017 en Alcohol- en drugsverbod parkje Zoeterwoudsesingel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-2018nieuwe regeling

17-07-2018

Gemeenteblad 2018, 168732

18.0321

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen van een nieuwe gebiedsaanwijzing i.v.m. alcoholgebruik in de openbare ruimte

Besluiten:

gelet op artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2015

de ‘Gebiedsaanwijzing alcoholverbod artikel 2:48 Apv Leiden 2015’ vast te stellen:

 • "1.

  Op grond van artikel 2:48 Apv gemeente Leiden 2015 worden de volgende gebieden aangewezen als gebied waarin het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • a.

   Het gebied dat is gelegen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Centrum 1a;

  • b.

   Het Diamantplein, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1b;

  • c.

   De wijk Groenoord, zijnde het gebied omgrensd door en inclusief de straten Haarlemmerweg, Flemingstraat, Pasteurstraat, Slachthuislaan, Van der Paauwkade en de Maresingel, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1c;

  • d.

   Het parkje aan de Zoeterwoudsesingel, inclusief de aangrenzende openbare wegen (de groenvoorziening gelegen tussen de Zoeterwoudsesingel, de Cronesteinkade en het sportpark L.K.V. Sporting Trigon, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1d;

 • 2.

  Te bepalen dat deze aanwijzing niet geldt voor een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, dan wel een plaats, niet zijnde een horecabedrijf als hiervoor bedoeld, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking daarvan, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Gebiedsaanwijzing artikel 64A APV (alcohol- en drugsverbod)’, ‘Gebiedsaanwijzing alcohol- en drugsverbod voor locatie Groenoord december 2017 en ‘Alcohol- en drugsverbod parkje Zoeterwoudsesingel’;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Gebiedsaanwijzing alcoholverbod artikel 2:48 Apv Leiden 2015’.”

Bijlage 1  

Bijlage 2  

Bijlage 3  

Bijlage 4