Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020
CiteertitelBeleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2018nieuwe regeling

08-03-2018

Gemeenteblad 2018, 135239

Z-17-85612/10687

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2018;

b e s l u i t:

 

  • ·

    vast te stellen de Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020;

  • ·

    voor 2018 een bedrag van € 68.500,- beschikbaar te stellen ter voorbereiding van het erfgoedbeleid ter uitvoering van de raadsmotie d.d. 1 juni 2017 en dit bedrag in de Begroting te verwerken via de 1e tussentijdse rapportage;

  • ·

    in de Kadernota 2019 een bedrag op te nemen van € 243.500,- voor de ontwikkeling van het erfgoedbeleid, waarvan € 68.500,- structureel en dit structurele bedrag vanaf 2020 te verhogen naar € 75.500,-.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 8 maart 2018

griffier, voorzitter,

drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020