Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren Boxtel
CiteertitelAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren Boxtel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpinkoopregister, verkoopregister, handelaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wetboek van Strafrecht, art. 437, lid 1
 2. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2018Nieuwe regeling

12-06-2018

Gemeenteblad 2018, 126722 | 14-06-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren Boxtel

De burgemeester van Boxtel;

 

gelet op:

 • artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, en

 • artikel 2.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012;

   

overwegende dat: 

 • het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • artikel 2.5.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitale Opkopers Register (DOR);

 • het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • het daarom wenselijk is het DOR door middel van aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2.5.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012 (verkoopregister) en in artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 

b e s l u i t :

 • 1.

  Het Digitale Opkopers Register aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen.

   

 • 2.

  Dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

   

 • 3.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren Boxtel.

Boxtel, 12 juni 2018.

De burgemeester van Boxtel,

M. Buijs

Toelichting

Ingevolge artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012 is bepaald dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft of die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. Door dit besluit wordt het digitale in- en verkoopregister aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register.