Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:67 en 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2018 en artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2018Onbekend

04-06-2018

Overheid.nl Gemeenteblad, gemeentepagina in de Wijkse Courant en 't Groentje d.d. 13-06-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

 

 

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE,

Gelet op artikel 2:67 en 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2018 en artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

Overwegende dat:

 • -

  artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2018 (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register bijhoudt;

 • -

  het digitaal opkopersregister dat de handelaren gaan gebruiken kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert, maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  artikel 2:68, tweede lid, van de APV de handelaar verplicht om de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • -

  buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Wijk bij Duurstede en de politie op grond van artikel 2:68, tweede lid, van de APV en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aangewezen zijn om toezicht uit te oefenen op de naleving van de voorschriften uit de APV die betrekking hebben op de bestrijding van heling van goederen.

BESLUIT:

 • 1.

  het digitale in- en verkoopregister (Het Digitale Opkopers Register, DOR) aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 2.

  Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.