Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Besluit van 15 mei 2018 no. 5.13/2 van de regeringscommissaris, handelende in plaats van het bestuurscollege, tot aanwijzing van het internetadres waarop het Afkondigingsblad wordt gepubliceerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit van 15 mei 2018 no. 5.13/2 van de regeringscommissaris, handelende in plaats van het bestuurscollege, tot aanwijzing van het internetadres waarop het Afkondigingsblad wordt gepubliceerd
CiteertitelBesluit van 15 mei 2018 no. 5.13/2 van de regeringscommissaris, handelende in plaats van het bestuurscollege, tot aanwijzing van het internetadres waarop het Afkondigingsblad wordt gepubliceerd
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is krachtens de Tijdelijke wet verwaarlozing Sint Eustatius vastgesteld door de regeringscommissaris voor Sint Eustatius.

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is zij krachtens artikel 145 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van afkondiging.

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het Afkondigingsblad, art. 1, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018Nieuwe regeling

15-05-2018

A.B. 2018, no. 10

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van 15 mei 2018 no. 5.13/2 van de regeringscommissaris, handelende in plaats van het bestuurscollege, tot aanwijzing van het internetadres waarop het Afkondigingsblad wordt gepubliceerd.

De regeringscommissaris voor Sint Eustatius, krachtens de Tijdelijke wet verwaarlozing Sint Eustatius handelende in plaats van het bestuurscollege;

 

gelet op artikel 1 lid 2 van de Verordening op het Afkondigingsblad 2018;

 

Besluit:

 • 1.

  Het Afkondigingsblad wordt uitgegeven op het officiële internetadres van het openbaar lichaam: www.statiagovernment.com.

 • 2.

  In het Afkondigingsblad op te nemen besluiten worden door de zorg van de eilandsecretaris steeds zo spoedig mogelijk bekendgemaakt, tenzij

  • a.

   het bestuurscollege uitdrukkelijk anders heeft besloten; dan wel

  • b.

   voor zover het betreft besluiten van de gezaghebber, de gezaghebber uitdrukkelijk anders heeft besloten.

Aldus besloten door de regeringscommissaris op 15 mei 2018

De regeringscommissaris,

De heer M.C.F. Franco