Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit directeur publieke gezondheid GGD als toezichthouder kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit directeur publieke gezondheid GGD als toezichthouder kinderopvang
CiteertitelAanwijzingsbesluit directeur publieke gezondheid GGD als toezichthouder kinderopvang 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.61 lid 2 Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-201801-01-201823-05-2018nieuwe regeling

08-05-2018

Gemeenteblad 2018, 106559

Z18056034

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit directeur publieke gezondheid GGD als toezichthouder kinderopvang 

 

 

Besluit

  • 1.

    Het college besluit de directeur publieke gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de Wet kinderopvang.

  • 2.

    Het college besluit de directeur publieke gezondheid toe te staanom in zijn/haar plaats éénof meerdere medewerkers te machtigenom onder zijn/haar verantwoordelijkheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang.

  • 3.

     Het college besluit het eerder genomen besluit van 27 april 2010 met betrekking tot aanwijzing van de directeur GGD Rivierenland als toezichthouder inzake kinderopvang en/of peuterspeelzalen per 1 januari 2018 in te trekken.