Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsvervangend invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsvervangend invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanwijzing platsvervangend invorderingsambtenaar van 4 april 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231
  2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201805-04-2018Nieuwe regeling

04-04-2018

Elektronisch gemeenteblad, 03-05-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend invorderingsambtenaar

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

b e s l u i t :

 

met ingang van 4 april 2017 de aanwijzing als plaatsvervangendinvorderingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet in te trekken van:

 

mevrouw Y. Visser, Team Financiën & Control;

 

met ingang van 4 april 2017 aan te wijzen als plaatsvervangend invorderingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

 

mevrouw J.G. Huizenga, Team Financiën & Control.

 

Mevrouw J.G. Huizenga is op grond van artikel 255, juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel c tevens aangewezen voor de verlening van kwijtschelding.

 

Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 5 oktober 2010 wordt gewijzigd voor wat betreft de intrekking aanwijzing en aanwijzing van de plaatsvervangend invorderingsambtenaar per 4 april 2017.

 

Winsum, 4 april 2017.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

M.A.P. Michels, burgemeester

 

 

drs. R.J. Bolt, secretaris