Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beslissing vervangt het besluit van 8 februari 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231
  2. Wet WOZ, art. 1
  3. Collectieve arbeisvoorwaardenregeling, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201801-05-2018Nieuwe regeling

10-04-2018

Elektronisch gemeenteblad, 03-05-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet, alsmede artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

b e s l u i t :

 

met ingang van 1 mei 2018 aan te wijzen als:

 

heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet

 

en

 

WOZ-ambtenaar in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, alsmede belast met de uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Wet WOZ:

 

mevrouw C.F.M. Veltman, Team Financiën & Control;

 

en als diens plaatsvervanger:

 

mevrouw J.G. Huizenga; Team Financiën & Control.

 

Genoemde personen zijn op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, tevens aangewezen voor de verzending van aanslagbiljetten.

 

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 8 februari 2002 wordt ingetrokken per 1 mei 2018.

 

Winsum, 9 april 2018.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

M.A.P. Michels, burgemeester

 

 

 

F.J.G. Wiertz, secretaris