Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit artikel 5:30b Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5:30b Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5:30b Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010, art. 5:30b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2010Nieuwe regeling

03-08-2010

Ons Eiland, 12-08-2010

03-08-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:30b Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 5:30b van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is gedeelten van het openbaar water aan te wijzen waar het beoefenen van nader te benoemen vormen van niet-gemotoriseerde watersport als bedoeld in artikel 5:30b lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 verboden dan wel toegestaan is;

overwegende dat door middel van bebording in de directe omgeving van de betreffende gedeelten van het openbaar water kenbaar wordt gemaakt of de niet-gemotoriseerde watersport verboden dan wel toegestaan is;

besluiten :

 

 • 1.

  aan te wijzen als gedeelten van het openbaar water waar het gedurende het gehele jaar niet is toegestaan te kite,- wind- en/of golfsurfen:

  • ·

   het openbaar water tussen de strandovergangen “De Punt” en “’t Klokje”;

  • ·

   het openbaar water bij de strandovergang “Brouwersdam 1”;

  • ·

   het openbaar water bij de strandovergang “Scharendijke”.

   ter hoogte van de zones zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 • 2.

  aan te wijzen als gedeelten van het openbaar water waar het gedurende het gehele jaar is toegestaan te wind- en golfsurfen, te kanoën/kajakken en te varen met drijflichamen:

  • ·

   het openbaar water bij de strandovergang “’t Klokje”;

  • ·

   het openbaar water bij de strandovergang “Ellemeet”;

  • ·

   het openbaar water bij de strandovergang “Brouwersdam 2”,

ter hoogte van de zones zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Op dat moment vervalt het aanwijzingsbesluit ex artikel 5.3.7b Algemene plaatselijke verordening (oud), inwerking getreden op 23 juli 2004.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

secretaris, burgemeester,

Bijlage