Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ferwerderadiel

Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2014 (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ferwerderadiel
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2014 (eerste wijziging)
CiteertitelEerste wijziging Verordening Afvalstoffenheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening tot wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Milieubeheer, ar.l 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-201420-12-2017Eerste wijziging

21-08-2014

Sawn Stjerren Nijs, 27 augustus 2014

Onbekend
01-01-201420-12-2017nieuwe regeling

19-12-2013

Dockumer courant, 31-12-2013

11/64c.13
01-01-201320-12-2017nieuwe regeling

20-12-2013

(Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd 21-12-2011)

11/57.12
23-12-201020-12-2017nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd. 22 december 2010

8/66.10
17-12-200920-12-2017nieuwe regeling

19-11-2009

Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs dd. 16-12-2009

6/50.09

Tekst van de regeling

besluit:

vast te stellen de

Artikel 1

Eerste aandachtspunt: ophalen grofvuil van Artikel 1.2.3. van Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2014 wordt vervangen door:

1.2.3. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag:
     
 ophalen van grofvuil€ 50,00 per keer
 (geen stortkosten verschuldigd)  
     
     
     
De overige aandachtspunten blijven ongewijzigd:
     
 ophalen en versnipperen van takken
     
 - het eerste kwartier gratis
 - na een kwartier€ 82,50 per uur
     
 ophalen van groenafval en stobben
 (exclusief stortkosten ad € 42,00 per m3)€ 50,00 per keer
     
 ophalen van bouw- en sloopafval€ 50,00 per keer
 (exclusief stortkosten ad € 50,00 per m3)  

Artikel 2

De bepaling die ingevolge deze verordening wordt gewijzigd, blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 3

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Verordening Afvalstoffenheffing 2014.

 ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van
   21 augustus 2014.

,voorzitter

,griffier