Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
CiteertitelMandaatregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat, volmacht, machtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gezamenlijk besluit van de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van respectievelijk de gemeente Leerdam, de gemeente Vianen en de gemeente Zederik, de invorderingsambtenaren en de heffingsambtenaren van respectievelijk de gemeente Leerdam en de gemeente Vianen, alsmede het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201801-01-2021Nieuwe regeling

23-01-2018

Onbekend

Onbekend
30-01-2018Nieuwe regeling

23-01-2018

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden