Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Groningen

Beleid Werving en Selectie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleid Werving en Selectie
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201801-06-2016Onbekend

29-04-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid Werving en Selectie

Werving en selectiebeleid

Deze wervingsprocedure is bedoeld voor de korte termijn in afwachting van vastgesteld wervingsbeleid. De procedure is van toepassing op het werven van medewerkers die in dienst treden bij de Omgevingsdienst. Op detachering van medewerkers uit latende en andere organisaties is de procedure niet van toepassing.

- Het afdelingshoofd doet een voorstel aan het MT over de invulling van vrij(komend)e formatie;

- Na bespreking in het MT en instemming van de directeur kan de wervingsprocedure worden gestart;

- P&O stelt in overleg met het afdelingshoofd en de teamleider de vacaturetekst op;

- P&O organiseert in samenwerking met de personeelsadministratie de procedure (denk aan o.a. ontvangst brieven, organiseren gesprekken, afhandeling). Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de procedure;

- De volgorde van werven is als volgt:

1. Medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen met een vast dienstverband;

2. Medewerkers met een tijdelijk dienstverband bij de Omgevingsdienst, medewerkers van de latende organisaties, medewerkers van de RUD Drenthe en medewerkers van de FUMO;

3. Extern;

De directeur kan gemotiveerd afwijken van deze wervingsvolgorde. Indien dit aan de orde is, informeert hij de BOR.

- Indiensttreding bij de Omgevingsdienst is uitgangspunt. Varianten als inhuur en pay-roll constructies zullen terughoudend en goed onderbouwd worden toegepast;

- De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door een sollicitatiecommissie. Van deze commissie maken deel uit: het afdelingshoofd, de teamleider, een vertegenwoordiger van P&O, een afvaardiging van het personeel.