Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afwijkende sluitingstijden Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afwijkende sluitingstijden Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGebiedsbegrenzing centrum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:30 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2017nieuwe regeling

28-11-2017

Gemeenteblad 2017, 216003

17.B.00418

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2018

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

 

 

gelet op artikel 2:30, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;

 

 

besluit het Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2018 vast te stellen voor de gemeente Nissewaard als volgt:

Artikel 1
 • 1.

  Voor openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016 worden tijdelijk andere dan krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vastgesteld.

 • 2.

  Op 27 april 2018 zijn inrichtingen gesloten tussen 03.00 en 06.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, gelden voor inrichtingen die zijn gelegen in Spijkenisse binnen de Gebiedsbegrenzing Centrum, zoals aangeduid op bijgaande kaart met Tek.nr. 01-60-1333, geen sluitingstijden.

 • 4.

  Op 1 januari 2019 gelden geen sluitingstijden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2018.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 28 november 2017.

De burgemeester,

M. Salet

Bijlage: Kaart van de Gebiedsbegrenzing Centrum, met Tek.nr. 01-60-1333, genoemd in artikel 1 derde lid.

Gebiedsbegrenzing centrum