Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Elektronisch BSR-blad 2017-5

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingElektronisch BSR-blad 2017-5
CiteertitelOfficiële bekendmaking
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/home/aanwijsbesluiten_3259/

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201701-09-2017Onbekend

30-08-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elektronisch BSR-blad nummer 2017-5

Officiele bekendmaking

 

Het dagelijks bestuur van BSR maakt bekend dat zij in haar vergadering van 30 augustus 2017 het volgend besluit heeft genomen:

 

Aanwijsbesluit plaatsvervangend klachtencoördinator BSR

 

Voornoemd besluit treedt met ingang van 1 september 2017 in werking.

 

Dit besluit ligt ook ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van het besluit worden opgevraagd bij het dagelijks bestuur van BSR (Postbus 18, 4000 AA Tiel).