Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer
CiteertitelAanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpleerlingenvervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art 8a en 8b verordening leerlingenvervoer 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2004Onbekend

30-03-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer

 

 

Aanvullende beleidsregels Verordening Leerlingenvervoer

Artikel 8a

Ad I.

Het college stelt de volgende regels vast omtrent het omgaan met gedrag dat de verkeersveiligheid van chauffeur en/of medepassagiers in gevaar brengt dan wel gedrag dat in strijd is met de omgangsvormen:

In geval een leerling zich schuldig maakt aan gedrag dat de verkeersveiligheid van chauffeur en/of

medepassagiers in gevaar brengt dan wel gedrag dat in strijd is met de omgangsvormen wordt de ouders een schriftelijke waarschuwing gezonden.

Bij herhaling van het ongewenste gedrag worden de ouders van de leerling uitgenodigd waarbij de leerling een besluit tot schorsing* van 1 dag uit het leerlingenvervoer zal worden opgelegd.

Indien het ongewenste gedrag voortduurt, worden de ouders opnieuw uitgenodigd, waarna een besluit tot schorsing van 5 dagen uit het leerlingenvervoer zal worden opgelegd.

Indien het ongewenste gedrag nadien aanhoudt, zal de leerling voor 1 maand uit de taxi worden verwijderd.

* Toelichting artikel 2 e.v. :

Bij schorsing uit het leerlingenvervoer dient de leerling in zijn schoolgang te worden gecontroleerd. Indien de leerling de school niet bezoekt, doet de school melding van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de Leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Ad. II.

Het college stelt de volgende regels vast omtrent het omgaan met nalatigheid van ouders bij het afleveren van hun kinderen.

Artikel 8b

Indien de taxi een leerling niet heeft kunnen afleveren op het hoofdverblijf of op het tweede opgegeven adres, worden de ouders van de leerling uitgenodigd en wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven waarin de ouders wordt gewezen op de gevolgen bij herhaling.

Indien een leerling bij herhaling niet kan worden afgezet, wordt de leerling voor 2 dagen geschorst* uit het leerlingenvervoer.

* Toelichting artikel 2:

Bij schorsing uit het leerlingenvervoer dient de leerling in zijn schoolgang te worden gecontroleerd. Indien de leerling de school niet bezoekt, doet de school melding van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de Leerplichtambtenaar ingeschakeld.