Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aangewezen aanplakborden en gebruiksvoorschriften op basis van artikel 2.4.2 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAangewezen aanplakborden en gebruiksvoorschriften op basis van artikel 2.4.2 APV
CiteertitelAangewezen aanplakborden en gebruiksvoorschriften op basis van artikel 2.4.2 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 2.4.2, lid 4 is vervangen door: artikel 2:42 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2001, art. 2.4.2, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2003nieuwe regeling

10-12-2002

Gemeenteblad, 2002, 57

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

AANGEWEZEN AANPLAKBORDEN EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN OP BASIS VAN ARTIKEL 2.4.2 APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijk;

 

overwegende dat het ter waarborging van het recht op vrije meningsuiting gewenst is mogelijkheden te hebben voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;

gelet op het advies van de politie;

 

b e s l u i t e n:

 

 • I.

  aan te wijzen als aanplakborden als bedoeld in artikel 2.4.2, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2001 (hierna: APV):

  de van gemeentewege aan de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat nabij de Oosterpoort en bij de stadswal nabij de Gasthuispoort geplaatste aanplakzuilen;

 • II.

  vast te stellen de volgende voorschriften, bij het handelen overeenkomstig welke het in artikel 2.4.2, vierde lid, van de APV opgenomen verbod niet geldt:

  • a.

   op de onder I bedoelde aanplakgelegenheden mogen uitsluitend meningsuitingen en bekendmakingen worden aangebracht; derhalve geen openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk wordt beoogd een commercieel belang te dienen;

  • b.

   het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen mag uitsluitend plaatsvinden door het op de zuilen aanbrengen van op papier geplaatste teksten, aanduidingen en dergelijke; het op de zuilen zelf aanbrengen van teksten, afbeeldingen en dergelijke met enige kleur- of verfstof is verboden;

  • c.

   degenen die meningsuitingen en/of bekendmakingen op de aanplakzuilen hebben aangebracht, moeten gedogen dat ook anderen voor hetzelfde doel van de zuilen gebruik maken; het over andere teksten en aanduidingen heen plakken wordt van gemeentewege niet verhinderd.

Steenwijk, 10 december 2002.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris

de burgemeester