Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar diverse belastingen en Wet WOZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar diverse belastingen en Wet WOZ
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar diverse belastingen en Wet WOZ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
 2. Artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Borger-Odoorn
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201701-01-201201-07-2020Nieuwe regeling

24-01-2012

Gemeenteblad 21 december 2017, nr. 228565

11.28484

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar diverse belastingen en Wet WOZ

Burgemeester en wethouders

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar diverse belastingen en Wet WOZ

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Borger-Odoorn en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

BESLUIT:

 

 • I.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing van de gemeentelijke belastingen:

  • 1.

   de coördinator van de cluster Financieel beleid en controlling, voor zover het betreft de heffing van onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen, forensenbelasting, toeristenbelasting, leges, brandweerrechten, marktgelden en het opleggen van beschikkingen in gevolge de Wet WOZ;

  • 2.

   de coördinator van de cluster Mens, voor zover het betreft de leges met uitzondering van de bouwleges en

  • 3.

   de coördinator van de cluster Omgeving, voor zover het betreft de heffing van bouwleges en

  • 4.

   de coördinator van de cluster Realisatie, voor zover het betreft de heffing van de lijkbezorgingsrechten.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie en terugwerkt tot 1 januari 2012. De aanwijzingsbesluiten van 7 april 1998 en van 17 januari 2006 worden per diezelfde datum ingetrokken.

Exloo, 24 januari 2012

de secretaris

W.P.van Boggelen

de burgemeester

M.L.J.Out