Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet
 2. Artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Borger-Odoorn
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201801-01-201201-07-2020Nieuwe regeling

24-01-2012

Gemeenteblad 16 januari 2018, nr. 9760

11.28535

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen

Burgemeester en wethouders

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Borger-Odoorn;

BESLUIT:

 

 • I.

  aan te wijzen als de volgende gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid,

  onderdeel d van de Gemeentewet:

  • 1.

   de beleidsmedewerker belastingen en de medewerkers belastingen van de cluster Financieel Beleid en Controlling, voor zover het betreft de heffing en de invordering van belastingen op grond van de verordening onroerende-zaakbelastingen, de verordening rioolheffing, de verordening reinigingsheffingen, de verordening toeristenbelasting, de verordening forensenbelasting, de legesverordening, alsmede het opleggen van beschikkingen in gevolge de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

  • 2.

   de baliemedewerkers van de cluster Mens, voor zover het betreft de heffing en de invordering van belastingen op grond van de legesverordening;

  • 3.

   de baliemedewerkers van de cluster Omgeving, voor zover het betreft de heffing en de invordering van belastingen op grond van de legesverordening;

  • 4.

   de baliemedewerkers van de cluster Realisatie, voor zover het betreft de heffing en de invordering van belastingen op grond van de verordening lijkbezorgingsrechten;

  • 5.

   de medewerkers van de cluster Financiële Administratie voor zover het betreft de heffing en de invordering van belastingen op grond van de legesverordening en de verordening brandweerrechten;

  • 6.

   de marktmeester voor zover het betreft de heffing en de invordering van belastingen op grond van de verordening marktgelden Borger.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie en terugwerkt tot 1 januari 2012. Het aanwijzingsbesluit van 7 april 1998 wordt per diezelfde datum ingetrokken.

Exloo, 24 januari 2012

de secretaris

W.P.van Boggelen

de burgemeester

M.L.J.Out