Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. CAR-UWO, art. 2.1
  2. Gemeentewet, art. 231, tweede lid onderdeel c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-234718

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

gelet op artikel 2.1 van de CAR-UWO, artikel 231, tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet;

besluit:

Voor de leges enmarktgelden aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar:

  • -

    M.M.P. Joosten comptabele van het intergemeentelijk team financiën.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. Op deze datum komt het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 19 juli 2011 te vervallen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel van 19 december 2017.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.A.T.G.Jansen MBA

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen